-5,9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για έργα αντιπυρικής προστασίας Σκαι 19/5