1. Πληροφορίες για το υγροποιημένο φυσικό αέριο

 

Λόγω μεγέθους το υλικό είναι μοιρασμένο σε 3 σελίδες: σελ 1σελ 2 και σελ 3.

 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ)

-Σύσταση και ιδιότητες του ΥΦΑ

-Κίνδυνοι από το υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Φυσικοί κίνδυνοι του ΥΦΑ

-Αποστάσεις ασφάλειας από εγκαταστάσεις ΥΦΑ

-Επιδόσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου

-Τα σημαντικότερα ατυχήματα ΥΦΑ 

-Υπόγραψε κατά της πιθανής εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κυμάσι

Γενικές πληροφορίες για το ΥΦΑ

-Συστήματα Ασφαλείας ΥΦΑ  

-Ανταγωνιστικότητα του ΥΦΑ

-Από πού έρχεται το ΥΦΑ

-Ποιες χώρες εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Πώς μεταφέρεται το ΥΦΑ;

-Πώς  αποθηκεύεται το ΥΦΑ;

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Τεχνολογίες παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Κατασκευή, κόστος και ζωή μιας μονάδας παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Θέσεις εργασίας σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

 Για την μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι

 


1. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ)

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το αιθάνιο,  προπάνιο και βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Μικρές ποσότητες αζώτου, οξυγόνου, διοξείδιο  του άνθρακα,  ενώσεις του θείου , καθώς και  νερό μπορεί  να βρεθούν στο φυσικό αέριο.  Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι φυσικό αέριο που έχει μετατραπεί προσωρινά σε υγρή μορφή για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης ή της μεταφοράς του. Είναι άοσμο, άχρωμο, μη τοξικό και μη διαβρωτικό. Το φυσικό αέριο υγροποιείται  με πίεση κοντά στην ατμοσφαιρική  πίεση και ψύξη του  στους  -161 ° C περίπου.  Κατά την διαδικασία υγροποίησης  απαιτείται προ-επεξεργασία  για την αφαίρεση των προσμείξεων όπως νερό, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο και άλλες ενώσεις του θείου. Απομακρύνοντας αυτές τις προσμίξεις,  δεν μπορεί να δημιουργηθούν στερεές ουσίες  με την ψύξη του φυσικού αέριου. Σαν αποτέλεσμα, το ΥΦΑ περιέχει  κυρίως μεθάνιο.

 Επειδή το ΥΦΑ είναι ένα εξαιρετικά ψυχρό υγρό που σχηματίζεται με ψυχτικά  μέσα, δεν  αποθηκεύεται υπό πίεση. Είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι  το ΥΦΑ είναι ένα συμπιεσμένο αέριο.

Η πυκνότητα του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι περίπου 467 γραμμάρια ανά λίτρο, μικρότερη σε σύγκριση με την πυκνότητα του  νερού, (η οποία είναι περίπου 994 γραμμάρια ανά λίτρο). Έτσι, αν το ΥΦΑ χυθεί στο νερό, επιπλέει  και εξατμίζεται  γιατί είναι ελαφρύτερο από το νερό. Οι ατμοί ΥΦΑ από την εξάτμιση  είναι εύφλεκτοι και  μπορεί να  δημιουργήσουν έκρηξη κάτω από ορισμένες  συνθήκες.  Οι ατμοί ΥΦΑ γίνονται εύφλεκτοι  όταν η συγκέντρωση τους στον αέρα είναι μεταξύ  5% και 15%  (κατ 'όγκο αέρα). Όταν η συγκέντρωση ατμών ΥΦΑ στο αέρα υπερβαίνει το 15% δεν μπορεί να πάρουν φωτιά γιατί υπάρχει λίγο οξυγόνο.  Όταν η συγκέντρωση ατμών ΥΦΑ στον αέρα είναι  κάτω από το 5% (κατώτατο όριο δεν μπορεί να καούν  γιατί είναι πολύ λίγο το φυσικό αέριο. 

Ο συχνότερα αναμενόμενος κίνδυνος ανάφλεξης είναι από φλόγες ή σπινθήρες. Η  θερμοκρασία αυτανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα εύφλεκτο αέριο ατμός αναφλέγεται αυτόματα, χωρίς μια πηγή ανάφλεξης (π.χ. σπινθήρα), μετά από μερικά λεπτά  έκθεσης στη θερμότητα. Για τους ατμούς μεθανίου που προέρχονται από την εξάτμιση ΥΦΑ, με αναλογία  μεθανίου –αέρα  περίπου στο 10%  (περίπου στο μέσο του 5-15% εύρους αναφλεξιμότητας) και σε ατμοσφαιρική πίεση, η θερμοκρασία αυτό-ανάφλεξης είναι πάνω από 540° C.

Κίνδυνοι από το υγροποιημένο φυσικό αέριο

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια των τερματικών σταθμών ΥΦΑ είναι σε συζήτηση για πολλές δεκαετίες. Το ατύχημα στο Κληβελαντ το 1944, μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο οποίο σκοτώθηκαν 128 άτομα που δημιούργησε φόβους για τους κινδύνους του ΥΦΑ που εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Βελτιώσεις στην τεχνολογίας και πρότυπα ασφαλείας από το 1940 έχουν κάνει ασφαλέστερες τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, παρολα αυτα σοβαροί κίνδυνοι παραμένουν, γιατί το ΥΦΑ είναι εγγενώς ασταθής και συνήθως μεταφέρεται  και αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες. Τον Ιανουάριο του 2004, το ατύχημα σε τερματικό ΥΦΑ  στην Skikda της Αλγερίας  όπου σκοτώθηκαν 27 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 100 εργαζόμενοι έχουν φέρει στην επικαιρότητα τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.

Ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων  αποθήκευσης και τερματικών λιμενικών σταθμών έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη αντιπαράθεση σε περιοχές όπου σχεδιάζεται η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα,  στην ακτή του Maine, Long Island Sound ο σχεδιασμός τερματικού σταθμού ΥΦΑ (γνωστός σαν Broadwater Energy)  έχει ξεσηκώσει τις τοπικές κοινωνίες και πολλοί πολιτικοί ανάμεσα τους και η Χίλαρι Κλίντον έχουν εκφράσει δημόσια την έντονη αντίθεσή τους).

Ένας τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου  ορίζεται από τη ΕΕ νομοθεσία (οδηγία 96/82/ΕΚ) σαν μια από τις τα πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις  - μια  εγκατάσταση Seveso II.  Η οδηγία 96/82/ΕΚ ονομάζεται οδηγία Σεβέζο ΙΙ, (και η οδηγία 82/501/ΕΟΚ οδηγία Σεβέζο Ι) αφορά την πρόληψη και καταστολή Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης. Πήρε το όνομα της από το γνωστό ατύχημα  διαρροής  χημικών (διοξίνης)  στο Σεβέζο της Ιταλίας το 1976.  

Φυσικοί κίνδυνοι του ΥΦΑ

Γενικά οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν αναφλεξιμότητα, κατάψυξη και ασφυξία.  Το φυσικό αέριο είναι εύφλεκτο,  και η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση  υγροποιημένου φυσικού αερίου δημιουργεί κίνδυνους "πυρκαγιάς λίμνης" ή σε περιορισμένους χώρους κινδύνους έκρηξης.   

πυρκαγιες λιμνης "Πυρκαγιά Λίμνης" απο ΥΦΑ σε μικρής κλίμακας πείραμα

 «Πυρκαγιές λίμνης» (fire pools). Μολονότι εξακολουθούν να εκφράζονται διαφωνίες για  συγκεκριμένους κινδύνους ΥΦΑ,   φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία για τις  «πυρκαγιές λίμνης» (fire pools) ότι είναι από τους   σοβαρότερους κινδύνους από το ΥΦΑ. Μια «πυρκαγιά λίμνης» είναι μια φωτιά στροβιλώδους διάδοσης  που καίει πάνω από μια οριζόντια «λίμνη» εξατμιζόμενου καυσίμου, όπου το καύσιμο έχει μηδενική ή χαμηλή αρχική ορμή. Η «πυρκαγιά λίμνης»  μπορεί να είναι στατική (π.χ. όταν η «λίμνη» καύσιμου είναι περιορισμένη) ή μια "ταχέως εξαπλούμενη" πυρκαγιά.

Αν το ΥΦΑ διαρρεύσει κοντά σε μια πηγή ανάφλεξης, οι ατμοί ΥΦΑ  που δημιουργούνται από την εξάτμιση (σε μια εύφλεκτη συγκέντρωση με τον αέρα, 5% μέχρι 15%) θα καούν πάνω από την κηλίδα  του υγρού ΥΦΑ.  Η προκύπτουσα "πυρκαγιά λίμνης" θα εξαπλωθεί όπως εξαπλώνεται η κηλίδα ΥΦΑ μακριά από την πηγή διαρροής και το ΥΦΑ θα συνεχίσει να εξατμίζεται σε ατμούς. Μια τέτοια «πυρκαγιά λίμνης» είναι πολύ έντονη, η καύση της είναι πολύ γρήγορη και αναπτύσσει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι οι φωτιές πετρελαίου ή βενζίνης. Μια τέτοια πυρκαγιά δεν μπορεί να κατασβησθεί. Θα πρέπει να αναλωθεί πρώτα όλο το ΥΦΑ για να  σβήσει. Δεδομένου ότι η «πυρκαγιά λίμνης» ΥΦΑ  αναπτύσσει πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε γρήγορο χρόνο, η θερμική ακτινοβολία μπορεί να τραυματίσει ανθρώπους και κάνει ζημία σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από την «πυρκαγιά λίμνης». Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η πυρκαγιά λίμνης από ΥΦΑ, ειδικά πάνω σε νερό, είναι ο πιο σοβαρός κίνδυνος ΥΦΑ.

Διασπορά, ανάφλεξη  και έκρηξη ατμών ΥΦΑ. Το ΥΦΑ αν διαρρεύσει  αεριοποιείται  γρήγορα και δημιουργεί ένα   νέφος ψυχρών ατμών φυσικού αερίου. Ο όγκος του  αυξάνει 600 φορές και αναμειγνυόμενο με τον αέρα, ψύχει τον αέρα και  σχηματίζει ένα  κρύο λευκό σύννεφο ατμών που επειδή είναι  μεγαλύτερο σε πυκνότητα από τον αέρα δεν διαλύεται. Το σύννεφο αυτό  μπορεί να ταξιδέψει με τον άνεμο σε σημαντικές αποστάσεις, μέχρις ότου να συναντήσει μία πηγή ανάφλεξης ή να διαλυθεί  όταν αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία των ατμών. Το φυσικό αέριο όταν είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (όπως το αέριο αγωγού)  είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και  ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα οπού και διαλύεται  γρήγορα σε περίπτωση  διαρροής. Ωστόσο,  το ΥΦΑ λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του, ψύχει τον αέρα, καθώς αεριοποιείται και αναμειγνύεται με τον αέρα. Το κρύο νέφος ατμών ΥΦΑ που δημιουργείται  παραμένει πυκνότερο από τον αέρα και (δεν διαλύεται αλλά) μετακινείται προς την κατεύθυνση του άνεμου. Εάν το κρύο νέφος του αεριοποιημένου ΥΦΑ εισέρθει σε ένα κλειστό χώρο (π.χ. ένα δωμάτιο ή κτήριο) και αναφλεχθεί  και θα εκραγεί. Στην καταστροφή  του Κλήβελαντ,  το ΥΦΑ διέρρευσε από ένα ρήγμα σε δεξαμενή στο σύστημα αποχέτευσης, όπου αεριοποιήθηκε και εξερράγη. Στη συνέχεια το νέφος ατμών ΥΦΑ μπήκε σε  κτίρια και σπίτια όπου με την ανάφλεξη εξερράγη,  εκτός του ότι   δημιούργησε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή διαρροής του.

Αν η ανάφλεξή των ατμών ΥΦΑ γίνει κοντά στη πηγή της διαρροής, το θερμικό φορτίο από την ανάφλεξη μπορεί να μην είναι διαφέρει σημαντικά από μια «πυρκαγιά λίμνης» (fire pool), επειδή η ανάφλεξη του σύννεφου ατμών ΥΦΑ  θα μπορούσε πιθανότατα να καεί  προς τα πίσω μέχρι την πηγή της διαρροής  του ΥΦΑ (γνωστή και σαν flash fire ή cloud fire) και να μετατραπεί σε «πυρκαγιά λίμνης» (fire pool). Αν το σύννεφο αναφλεχθεί σε σημαντική απόσταση από την διαρροή, οι θερμική ζώνη επικινδυνότητας μπορεί να επεκταθεί σημαντικά. Η θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από την ανάφλεξη ενός σύννεφου ατμών ΥΦΑ μπορεί να είναι πολύ υψηλή, μέσα στο αναφλεγόμενο σύννεφο, και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ανθρώπους.

Εάν υπάρξει κάποιος περιορισμός στο σύννεφο ατμού ΥΦΑ, το μεθάνιο μπορεί να προκαλέσει τέτοιες καταστρεπτικές υπερπιέσεις που θα οδηγήσουν σε έκρηξη. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να παρασχεθεί σε περιοχές γεμάτες με εξοπλισμό και κατασκευές μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις καταστρεπτικές υπερπιέσεις εάν ένα σύννεφο ατμού αναφλεγεί μέσα σε αυτές. Παραδείγματος χάριν εάν ένα σύννεφο ατμού ΥΦΑ διεισδύσει σε εγκαταστάσεις χημικών διαδικασιών σε μια περιοχή με διάφορα σκάφη, κατασκευές, και σωληνώσεις και το σύννεφο αναφλεγεί, το τμήμα του σύννεφου μέσα σε εκείνη την περιοχή μπορεί να παραγάγει τις καταστρεπτικές υπερπιέσεις.

Αποστάσεις Αποκλεισμού

Πειραματικά δεδομένα και αναλυτικές εκτιμήσεις για εξάπλωση ατμών ΥΦΑ δείχνουν ότι ένα μεγάλο νέφος ατμών μπορεί να επεκταθεί  σε μεγάλες αποστάσεις, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους.

Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν δύο είδη ζωνών ασφαλείας γύρω από τον τερματικό σταθμό και την εγκατάσταση ΥΦΑ:  1)η θερμική ζώνη ασφαλείας ή αποκλεισμού  που επεκτείνεται σε μια απόσταση όπου η θερμική ακτινοβολία από πιθανή φωτιά  στην εγκατάσταση μειώνεται σε  κάτω από 1.600 BTU/hr/ft². Αυτό είναι το όριο όπου η φωτιά είναι επικίνδυνη για άτομα που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους μετά από 30 δευτερόλεπτα έκθεσης.

2) Η ζώνη ασφαλείας  για το νέφος ατμών ΥΦΑ  που είναι η μέγιστη απόσταση που το  νέφος ατμών ΥΦΑ  μπορεί να ταξιδέψει και να εξακολουθεί να παραμένει εύφλεκτο. Άνθρωποι και περιουσίες στη ζώνη αυτή  θα καούν εάν το νέφος  ατμών ΥΦΑ  αναφλεχθεί.

Και οι δύο αυτές ζώνες ασφαλείας είναι σημαντικές. Το νέφος ατμών ΥΦΑ  μπορεί να σκοτώσει εκείνους που εκτίθενται  στο νέφος σε περίπτωση που αναφλεχθεί και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πηγές ανάφλεξης στις κατοικήσιμες περιοχές. Μια  φωτιά θα κάψει εκείνους που εκτίθενται σε θερμική ακτινοβολία σε επίπεδα υψηλότερα από 1.600 BTU / hr/ft ².

Για τον προσδιορισμό της  ζώνης αποκλεισμού (ασφαλείας),  κανονισμοί καθορίζουν ότι  η περιοχή κίνδυνου από το νέφος ατμών  ΥΦΑ θεωρείται η περιοχή όπου η μέση συγκέντρωση φυσικού αερίου στον αέρα είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από το 2,5 % .

Να σημειώσουμε ότι η  έκταση μέσα και στις δυο ζώνες ασφαλείας (θερμική και διασποράς ατμών ΥΦΑ) σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία θα πρέπει να   ανήκει  ή ελέγχεται από φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ΥΦΑ.

Μελέτη του  Δρ Jerry Havens   που έγινε από το  Public Utilities Commission of the State of California για την Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι άτομα που ζουν σε ακτίνα 3 μιλίων  (5 χιλιομέτρων) από ένα τερματικό σταθμό ΥΦΑ βρίσκονται σε κίνδυνο. Η μελέτη  του καταλήγει στο συμπέρασμα  ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη ασφάλειας τουλάχιστον  3 μιλίων (5 χιλιομέτρων)   μεταξύ ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου και μιας κατοικημένη περιοχής

Έκθεση της IoMosaic Corporation  διαπίστωσε ότι η μέγιστη επίδραση  της θερμικής ακτινοβολίας από πυρκαγιά σε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ΥΦΑ  χωρητικότητας  200.000 κυβικών μέτρων  θα οδηγήσει σε 50% απώλειες ζωής αυτών που ζουν σε απόσταση 3,7 χιλιόμετρα από την πηγή της πυρκαγιάς.

Να σημειώσουμε ότι  σύμφωνα με την νομοθεσία σε πολλές χώρες και στις δυο ζώνες ασφαλείας οι αποστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση με υπολογιστικά μοντέλα που παίρνουν υπόψη τους  της κατά τόπου συνθήκες  (ταχύτητα του ανέμου, την  ατμοσφαιρική  θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, μορφολογία κλπ).

Για παράδειγμα,  ο κ. Μπαλαούρας υπολόγισε  ότι για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας  οι ατμοί ΥΦΑ είναι επικίνδυνοι σε μια ακτίνα 4.833 μετρων από το τερματικό σταθμό για μια διαρροή 14,300 κυβικών μέτρων ΥΦΑ.

Μια μελέτη από την Shannon LNG για ενα τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ιρλανδία βρήκε οτι οι ατμοί ΥΦΑ μπορούν να ταξιδέψουν 12.4 χλμ πριν αναφλεχθούν. Έκθεση απο τα Sandia National Laboratories το 2006 υπολόγισε οτι οι ατμοί ΥΦΑ είναι εύφλεκτοι μέχρι 11.7 χλμ από την εγκατάσταση ΥΦΑ στο Cabrillo  


Οι ζώνες ασφάλειας διαφέρουν για τα πλοία εν πλω και τα πλοία στο λιμάνι.   Οι ζώνες ασφάλεια των  λιμένων  καθορίζονται από τις λιμενικές αρχές  με βάση τον ειδικό  παράγοντες κινδύνου σε ένα δεδομένο τερματικό. Υπάρχουν δύο σκοποί για τις ζώνες ασφαλείας για πλοία ΥΦΑ: (1) να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότατα σύγκρουσης όταν το πλοίο είναι εν πλω και (2) κατά τον ελλιμενισμό, να προστατεύσει ιδιοκτησίες και το προσωπικό από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνδέονται με μια ανάφλεξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, είναι ειδικά κατασκευασμένοι λιμένες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την  εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (όχι άλλες χρήσεις), όπως στην Ρεβυθούσα.

To SIGTTO (The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd)  στις εκθέσεις του “Site Selection” και “LNG Operations in Port Areas: Essential best practices for the industry”, συμβουλεύει ότι , ότι είναι καλή πρακτική να θεσπιστεί ένα είδος  ζώνης αποκλεισμού γύρω από τα διερχόμενα  δεξαμενόπλοια ΥΦΑ. "Σε περίπτωση  που η κίνηση πλοίων είναι προς στην κατεύθυνση  του δεξαμενόπλοιου η ζώνη αυτή  μπορεί να εκτείνεται περίπου 1 έως 2 μίλια πριν από το δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ. Μια  απόσταση που καθορίζεται από την απόσταση που απαιτείται για να σταματήσει με ασφάλεια ένα δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ. Κίνηση που ακλουθεί το   δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ θα πρέπει να αποκλειστεί σε ανάλογη απόσταση, επιτρέποντας περιθώρια για  το δεξαμενόπλοιο να επιβραδύνει και να κάνει ελιγμούς χωρίς αυτό να παρεμποδίζεται από την προσέγγιση  πλοίων.   Σε γενικές γραμμές, η κίνηση  πλοίων δεν θα πρέπει να είναι κοντύτερα από 1,5 μίλια μπροστά ή 0,5 μίλια πίσω από το δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ »(σελίδα 15).

To  SIGTTO επίσης με σαφήνεια  καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη  "επιλογή του χώρου και του σχεδιασμού για προβλήτες και λιμένες ΥΦΑ». Αυτά περιλαμβάνουν (σελίδα 12):
α. Βρείτε μια θέση κατάλληλη μακριά από  πληθυσμιακά κέντρα  
β. Βρέστε μια ασφαλή θέση,  μακριά από άλλη κίνηση  πλοίων και  κυματισμό. Για ένα "δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ  χωρητικότητας 135.000 κυβικών μέτρων,  κύματα που ενδέχεται να έχουν δυσμενή αποτελέσματα είναι εκείνα που προσεγγίζουν άμεσα από μπροστά ή από πίσω, και έχουν ύψος πάνω από  1,5 μέτρο για περιόδους μεγαλύτερες των 9  δευτερόλεπτων" (σελίδα 7).

Κρυογενικά "εγκαύματα" -Άμεση Κατάψυξη .- Το ΥΦΑ επίσης εγκυμονεί κινδύνους, διότι είναι ακραία  κρύο (-161ο C ).  Άμεση επαφή με υγροποιημένο φυσικό αέριο θα προκαλέσει άμεση κατάψυξη εγκαταστάσεων και ατόμων.  Ευρεία έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία και θάνατο. Συστήματα δευτερεύοντων προστατευτικών περιβλημάτων γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι σχεδιασμένα για να συγκρατούν το περιεχόμενο των δεξαμενών, και σε επικίνδυνες περιοχές, προσωπικό φορά προστατευτικό ιματισμό.

Ασφυξία. Σε μία μεγάλης κλίμακας απελευθέρωση  ΥΦΑ, αυτό θα αρχίσει να  εξατμίζεται και οι ατμοί του να εκτοπίζουν τον αναπνεύσιμο αέρα. Εάν το ήδη εξατμισμένο ΥΦΑ δεν αναφλεγεί, και η συγκέντρωση του αερίου στον αέρα είναι αρκετά υψηλή, τότε αυτό είναι ικανό να δημιουργήσει ασφυξία .

Οποιαδήποτε μείωση στην συγκέντρωση του οξυγόνου έχει κάποιο ρίσκο όσο αναφορά τον πληθυσμό λόγω της αυξημένης ευαισθησίας τους (πνευμονικές, καρδιακές παθήσεις). Πάντως αναφορές έχουν δείξει ότι το ποσοστό μόνιμων τραυματισμών είναι πολύ  μικρό σε ανθρώπους με καλή φυσική κατάσταση και σε συνθήκες με συγκέντρωση οξυγόνου πάνω από 12.5% στο επίπεδο της θάλασσας. Για συγκέντρωση πάνω από 14% η συχνότητα των τραυματισμών (μόνιμων) είναι ακόμα μικρότερη.

 
Άλλοι κίνδυνοι

Κίνδυνος «ανατροπής» (Rollover) ΥΦΑ. Όταν ποσότητες ΥΦΑ διαφορετικών πυκνοτήτων αποθηκεύονται σε μια δεξαμενή δεν αναμιγνύονται αμέσως. Αντίθετα, εναποτίθενται κατά  ασταθή στρώματα μέσα στην δεξαμενή. Όταν αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες το ΥΦΑ στρωματοποιείται σε στρώματα διαφορετικών πυκνοτήτων. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτά τα στρώματα μπορεί αυθόρμητα «αναποδογυριστούν» (Rollover).  Για  παράδειγμα, εάν τα κάτω στρώματα  θερμανθούν με την φυσική θερμότητα, θα γίνει ελαφρύτερο από ανώτερα στρώματα.   Η «ανατροπή υγρών» που προκύπτει  (δηλ. τα κάτω στρώματα ΥΦΑ πάνε πάνω) στο  περιεχόμενο της δεξαμενής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξάτμιση του πάνω από την ικανότητα των συσκευών εκτόνωσης της πίεσης. . Σε κάποιο σημείο, η υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές ή δομικά προβλήματα στη δεξαμενή  Για την αντιμετώπιση αυτού,  οι δεξαμενές ΥΦΑ  έχουν συστήματα προστασίας για τη «ανατροπή»  τα οποία περιλαμβάνουν  ανιχνευτές θερμοκρασίας και συστήματα ανάμειξης.

Απότομη μετάβαση φάσης (Rapid Phase Transition, RPT). Όταν απελευθερωθεί σε νερό, το ΥΦΑ επιπλέει  γιατί εχει χαμηλότερη πυκνότητα από το νερό  και  εξατμίζεται. Αν μεγάλες ποσότητες ΥΦΑ απελευθερωθούν στο νερό, μπορεί να  εξατμιστούν πολύ γρήγορα προκαλώντας «απότομη μετάβαση φάσης» (Rapid Phase Transition, RPT). Η θερμοκρασία του νερού  και η παρουσία των ουσιών εκτός από το μεθάνιο, επίσης, επηρεάζουν την πιθανότητα μιας απότομη μετάβασης φάσης (RPT). Μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της ταχείας μετάβασης μεταξύ των φάσεων (από υγρό σε αέριο) και μπορεί να γίνει φυσική έκρηξη (έκρηξη χωρίς φλόγα). Αν και δεν υπάρχει καύση, αυτή η φυσική έκρηξη μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα και τα κοντινά κτίρια και εγκαταστάσεις. Αποτελεί κίνδυνο ιδιαίτερα σημαντικό για δεξαμενόπλοια ΥΦΑ  και ελέγχεται  με τη χρήση διπλού κύτους. Κάποιες μελέτες στο Idaho National Engineering στο δείχνουν ότι αυτές οι μεταβάσεις  δεν είναι βίαιες και μπορούν να προκαλέσουν μόνο ελαφρές ζημίες.

Κίνδυνοι τρομοκρατίας και σεισμοί. Τα δεξαμενόπλοια και χερσαίες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να είναι  ευάλωτα σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Skolnik τα δεξαμενόπλοια μπορεί να δεχτούν  επίθεση με ποικίλους τρόπους  για καταστρέφει του φορτίου τους – κατάληψη τους από τρομοκράτες και  χρήση τους σαν όπλα κατά των παράκτιων στόχων.  Οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσαν επίσης να δεχτουν φυσική επίθεση με εκρηκτικά ή με  άλλα μέσα. Ορισμένες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί επίσης να διαταραχθούν έμμεσα από διαδικτυακές επιθέσεις "cyberattacks" ή επιθέσεις στα περιφερειακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα επικοινωνιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συστήματα έλεγχου και  ασφάλειας της εγκατάστασης  ΥΦΑ.

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υγροποιημένου φυσικού αερίου .

Οι  περιβαλλοντικές ζημιές που σχετίζονται με τη διαρροή ΥΦΑ περιορίζονται στη φωτιά και  τις επιπτώσεις κατάψυξης κοντά στη κηλίδα, τελικά το ΥΦΑ διαλύεται εντελώς και δεν αφήνει  υπολείμματα. Φυσικά, κοντά σε δασικές εκτάσεις υπάρχει  κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής από δασικές πυρκαγιες.

Για την μετατροπή του υγροποιημένου φυσικού (ΥΦΑ)  πάλι σε αέρια μορφή  χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού ως πηγή θερμότητας.  Συνήθως για  την πρόληψη οργανικών εναποθέσεων  εντός του συστήματος, το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη)  προστίθεται στο θαλασσινό νερό σε συνεχή βάση.  Το νερό που  απορρίπτεται στην θάλασσα  είναι  πιο ψυχρό από το κανονικό θαλασσινό νερό.  Η απορρόφηση και η μετέπειτα απόρριψη τεράστιου όγκου του θαλασσινού νερού σε ημερήσια βάση,  επηρεάζει τη θαλάσσια ζωή θανατώνοντας το απορροφούμενο  ιχθυοπλαγκτόν.  Επιπλέον, η απόρριψη των ψυγμένου και του  χημικά επεξεργασμένου θαλασσινού νερού  μπορούν να  επηρεάσουν τη θαλάσσια ζωή και την ποιότητα των υδάτων.

Πηγές

Η οδηγία 96/82/ΕΚ Σεβέζο ΙΙ «Για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες»http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0082:20081211:EL:PDF

Μπαλαούρας Ιωάννης (2008) «ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου επιπτώσεων για τη διαρροή υγροποιημένου φυσικού αερίου απο υγραεριοφορα σκάφη» Διπλωματική εργασία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/2750/1/balaourasi_lng.pdf

 The Havens Report: From the submission by the “Public Utilities Commission of The State of California”  to  the “Federal Energy Regulatory Commission” on the proposed LNG facilities at the Port of Long Beach by “Sound Energy Solutions” Docket Nos. CP04-58-000 on October 4, 2005 http://files.meetup.com/207586/Rigassificatori%20-%20onshore%20
LNG%20California%20(3%20miglia).pdf

 “LNG Operations in Port Areas : Essential best practices for the industry” First Edition 2003, The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd (SIGTTO) ISBN: 1 85609 256 9 Witherbys Publishing www.witherbys.com . or http://sigtto.re-invent.net/dnn/Publications/tabid/62/Default.aspx

 “Site selection and Design for LNG Ports and Jetties – Information Paper No. 14. 1997, The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd (SIGTTO) ISBN: 1 85609 129 5 Witherbys Publishing. www.witherbys.com or http://sigtto.re-invent.net/dnn/Publications/tabid/62/Default.aspx

Έκθεση της IoMosaic Corporation – με τίτλο  "Κατανόηση κινδύνων πυρκαγιάς του ΥΦΑ " http://www.iomosaic.com/docs/whitepapers/Understand_LNG_Fire_Hazards.pdf

“SANDIA REPORT SAND2005-7339  Printed January 2006, Review of the Independent Risk Assessment of the Proposed Cabrillo Liquefied Natural Gas Deepwater Port Project, Prepared by Sandia National Laboratories.” http://www.prod.sandia.gov/cgi-bin/techlib/access-control.pl/2005/057339.pdf

 G.A.Chamberlain  (2006) Management οf Large LNG Hazards 23rd World Gas Conference, Amsterdam 2006 http://igs.nigc.ir/igs/standard/IGU-2006/localhost/wgc/pdf/paper/add11062.pdf

 Skolnik, Sam. “Local Sites Potential Targets for Cyberterror.” Seattle Post-Intelligencer. Seattle, WA. Sept. 2, 2002.

Siu, Nathan et al. Qualitative Risk Assessment for an LNG Refueling Station and Review of Relevant Safety Issues. Idaho National Engineering

Havens, Jerry. “Ready to Blow?” Bulletin of the Atomic Scientists. July/August 2003. p17.

  

Επιδόσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η βιομηχανία δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ ισχυρίζεται ότι έχει καλές επιδόσεις ασφάλειας κατά τα τελευταία 40  χρόνια.   Η διεθνή θαλάσσια μεταφορά ΥΦΑ δεδομένου ότι ξεκίνησε το 1959,στα δεξαμενόπλοια που έχουν μεταφερθεί 33.000 φορτία ΥΦΑ χωρίς σοβαρό ατύχημα στη θάλασσα ή στα λιμανια.  Τα δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ έχουν εμπειρία απο προσαράξεις  και συγκρούσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά καμιά δεν έχει καταλήξει σε μεγάλες διαρροές. Η επίδοση ασφάλειας των δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ είναι εν μέρει λόγω του διπλού κύτους τους,. Αυτός ο σχεδιασμός τα καθιστά πιο ανθεκτικά και λιγότερο επιρρεπή σε  διαρροές από ότι τα δεξαμενόπλοια μονού κύτους, πετρέλαιο  και  χημικά  όπως το Exxon Valdez, το οποίο η οποία προκάλεσε μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στη Αλάσκα μετά την προσάραξη το 1989.

Το ιστορικό επιδόσεων ασφαλείας των τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ξηρά είναι ανάμεικτα. Υπάρχουν περίπου 50 τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (και πάνω από 150 άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου) παγκοσμίως. Από το 1944, υπήρξαν περίπου 13 σοβαρά ατυχήματα σε αυτές τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου.   Δύο από αυτά τα ατυχήματα που προκάλεσαν το θάνατο εργαζομένων στις εγκαταστάσεις – το πρώτο στην Αλγερία το 1977, και το άλλο στο Cove Point του Maryland, το 1979. Στις 19 Ιανουαρίου 2004, μια φωτιά σε εγκατάσταση επεξεργασίας ΥΦΑ στην  Skikda της Αλγερίας σκότωσε  27 εργαζόμενους και τραυμάτισε 74. Η φωτιά κατέστρεψε εντελώς την εγκατάσταση επεξεργασίας  ΥΦΑ στη Skikda  και κατέστρεψε μια θέση αγκυροβολίας .  Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, προκαταρκτική έρευνα  αναφέρεται ότι το ατύχημα προκλήθηκε από διαρροή ΥΦΑ από αγωγό, το οποίο μετατράπηκε σε  σύννεφο ατμών και στη συνέχεια αναφλεχθεί.

Τα σημαντικότερα ατυχήματα ΥΦΑ

1944, Cleveland, Ohio.   Δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου  κατασκευασμένη από χάλυβα χαμηλό σε νικέλιο υποστεί χαμηλή θερμοκρασία ψαθυρή θραύση και το περιεχόμενό της διέφυγε στους δρόμους και  το αποχετευτικό σύστημα. Από την
έκρηξη και πυρκαγιά σκοτώθηκαν 128  άνθρωποι.

ατυχημα στο Κληβελαντ το 1944                        Aτύχημα ΥΦΑ στο Κλήβελαντ το 1944

1964 Arzew, Αλγερία  Κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης, κεραυνός έπληξε το σύστημα εξαερισμού ΥΦΑ δεξαμενόπλοιου  Methane Progress και  οδήγησε σε ανάφλεξή  των ατμών. Μια παρόμοια περίπτωση που συνέβη στις αρχές του 1965, ενώ το σκάφος βρισκόταν στη θάλασσα αμέσως μετά την έξοδο από το Arzew. Και στις δύο περιπτώσεις, η φλόγα σβήστηκε γρήγορα

1965  Jules Verne Spill, Arzew, Αλγερία.  Διαρροή ΥΦΑ από  υπερχείλιση μιας δεξαμενής  είχε ως αποτέλεσμα τη θραύση του Βανιζέ της δεξαμενής και των παρακείμενων στο κατάστρωμα βανιζέ

1971, Esso Brega δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ.  Η πρώτη τεκμηριωμένη  περίπτωση «ανατροπής» ΥΦΑ (Rollover) . Μια δεξαμενή αποθήκευσης ανάπτυξε μια ξαφνική αύξηση της πίεσης. Ατμοί ΥΦΑ ξέφυγαν από τις βαλβίδες ασφαλείας δεξαμενών και τις οπές αερισμού. Η οροφή της δεξαμενής υποστεί ελαφρά βλάβη 

1972, Ανατολ
ικό Μόντρεαλ, Καναδά Κατά τη διάρκεια της απόψυξης των δραστηριοτήτων σε  μια εγκατάσταση ΥΦΑ υπερσυμπίεση του συμπιεστή προκάλεσε είσοδο του φυσικό αέριο στο κεντρο έλεγχου, ακολουθούμενη από την έκρηξη, όταν ένας εργαζόμενος άναψε τσιγάρο.

1973, Staten Island, ΗΠΑ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εκτός λειτουργίας δεξαμενή ΥΦΑ που  επισκευαζόταν.  40 εργαζόμενοι μέσα στη δεξαμενή σκοτώθηκαν. Υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είχε διαρρεύσει κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκφορτώσεων, είχε συσσωρευτεί στο έδαφος, κάτω και γύρω από τσιμεντένιο τοίχωμα της  δεξαμενής.

1973, Canvey Island, Ηνωμένο Βασίλειο.  Μια μικρή ποσότητα ΥΦΑ ήταν διέρρευσε σε νερά βροχής  προκάλεσε έκρηξη των ατμών χωρίς φλόγες  που είναι γνωστή ως «απότομη μετάβαση φάσης».

1977, Arzew, Αλγερία  Βλάβη σε βαλβίδα
αλουμινίου από τις κρυογονικές θερμοκρασίες  απελευθέρωσε ΥΦΑ, που οι ατμοί δεν αναφλέχθηκαν. Ένας εργαζόμενος καταψυχτεί και απεβίωσε .

1979, Cove Point, Maryland ΗΠΑ,  Διαρροή ΥΦΑ από  αντλία  σε ηλεκτρικό υποσταθμό, με αποτέλεσμα  έκρηξη που σκότωσε ένα  εργαζόμενο και τραυματίστηκε σοβαρά  άλλο. Έγιναν 3 εκατ. δολάρια ζημιές.

1983, Bontang, Ινδονησία.  Ένα ρήγμα σε  εγκατάσταση ΥΦΑ  ως  αποτέλεσμα της υπερπίεσης σε εναλακτή θερμότητας  από μια κλειστή βαλβίδα
 
2004, Skikda, Αλγερία
.  Ένας ατμολέβητας που ήταν μέρος  μιας εγκατάστασης ΥΦΑ
εξερράγη, προκαλώντας μια δεύτερη, πιο μαζική
έκρηξη νέφους ατμών ΥΦΑ και  πυρκαγιά. 27 άτομα σκοτώθηκαν και 74 τραυματίστηκαν σοβαρά.

ατυχημα στην Skikda Αλγερίας. Aτύχημα YFA στην Skikda Αλγερίας, 2004

2004, Ghislenghien Βέλγιο. Αγωγός που μετέφερε αέριο από ένα τερματικό σταθμό ΥΦΑ στο  Zeebrugge εξερράγη και σκότωσε 23 άτομα και τραυμάτισε σοβαρά 50.

Ghislenghien Βέλγιο.       Ghislenghien Βέλγιο 2004

2004  Τρινιντάντ & Τομπάγκο  Τον Ιούνιο του 2004, οι εργαζόμενοι είχαν εκκενωθεί πριν από έκρηξη σε αεριοστρόβιλο σε εγκατάσταση ΥΦΑ.

2004, Νορβηγία.  Ένα δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ με πλήρες φορτίο και πλήρωμα 14 κλυδωνίζεται δυτικά του Fedje, στη δυτική ακτή της Νορβηγίας, βόρεια του Μπέργκεν.  Το πλοίο είχε σταματήσει τις μηχανές, και οι άγκυρες ήταν άχρηστες; στο θυελλώδη καιρό. Ρυμουλκά πλοία  μπόρεσαν να ρυμουλκήσουν το δεξαμενόπλοιο  μόλις 30 μέτρα  πριν  χτυπήσει σε βράχους. Ειχαν γίνει προετοιμασίες για να εκκενώσουν τα 800 άτομα που ζουν στο νησί της Fedje απο φόβο ότι το δεξαμενόπλοιο θα εκρήγνυτο αν προσάραζε

2005  Νιγηρία.   Υπόγειος αγωγός ΥΦΑ εξερράγη και η πυρκαγιά που προκάλεσε εκτιμάτε ότι έκαψε 27 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έντεκα άτομα αγνοούνται και η υδρόβια ζωή καταστράφηκε ολοσχερώς στην ψαράδικη κοινότητα  Ogoloma στο Kalakama, στο νησί  Okrika

περισσότερα

 

Χρονολογική λίστα με ατυχήματα ΥΦΑ

 περισσότερα

Πηγες

Hunter, Catherine. “Algerian LNG Plant Explosion Sets Back Industry Development.”World Markets Analysis. Jan. 21, 2004. p1.

Congressional Research Service - Report for Congress «Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminals: Siting, Safety and Regulation» Updated May 27, 2004 Paul W. Parfomak & Aaron M. Flynn http://www.fas.org/spp/civil/crs/RL32205.pdf

SANDIA REPORT: SAND2004-6258December 2004 Guidance on Risk Analysis and Safety Implications of a Large Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water Mike Hightower et al http://www.fossil.energy.gov/programs/oilgas/storage/lng/sandia_lng_1204.pdf

http://www.nolng.org/

Βίντεο με έκρηξη φυσικού αερίου

LNG danger to our communities -Tim Riley Law

film about lng ταινία για τους κινδύνους του ΥΦΑ (κάνε κλικ για το βίντεο)
Λόγω μεγέθους το υλικό είναι μοιρασμένο σε 3 σελίδες: σελ 1σελ 2 και σελ 3.

 

 

Υπόγραψε κατά της πιθανής εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κυμάσι

 

 

Διάβασε περισσότερα εδώ

 

Διάβασε επίσης:

Γενικές πληροφορίες για το ΥΦΑ

-Συστήματα Ασφαλείας ΥΦΑ  

-Ανταγωνιστικότητα του ΥΦΑ

-Από πού έρχεται το ΥΦΑ

-Ποιες χώρες εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Πώς μεταφέρεται το ΥΦΑ;

-Πώς  αποθηκεύεται το ΥΦΑ;

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Τεχνολογίες παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Κατασκευή, κόστος και ζωή μιας μονάδας παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Θέσεις εργασίας σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

 Για την μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι