2. Γενικές πληροφορίες για το υγροποιημένο φυσικό αέριο

 

-Συστήματα Ασφαλείας ΥΦΑ  

-Ανταγωνιστικότητα του ΥΦΑ

-Από πού έρχεται το ΥΦΑ

-Ποιες χώρες εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Πώς μεταφέρεται το ΥΦΑ;

-Πώς  αποθηκεύεται το ΥΦΑ;

Λόγω μεγέθους το υλικό είναι μοιρασμένο σε 3 σελίδες: σελ 1σελ 2 και σελ 3.

Διάβασε επίσης:

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ)

-Σύσταση και ιδιότητες του ΥΦΑ

-Κίνδυνοι από το υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Φυσικοί κίνδυνοι του ΥΦΑ

-Αποστάσεις ασφάλειας από εγκαταστάσεις ΥΦΑ

-Επιδόσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου

-Τα σημαντικότερα ατυχήματα ΥΦΑ 

-Υπόγραψε κατά της πιθανής εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κυμάσι

Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Τεχνολογίες παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Κατασκευή, κόστος και ζωή μιας μονάδας παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Θέσεις εργασίας σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

 Για την μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι

 


 

Γενικές πληροφορίες για το ΥΦΑ

 

Συστήματα Ασφαλείας ΥΦΑ

Τέσσερις απαιτήσεις για ασφάλεια – πρωτεύων «προστατευτικό περίβλημα », δευτερεύων «προστατευτικό περίβλημα  η» του αερίου ,  συστήματα διασφάλισης και απόσταση  ασφαλείας (ζώνη ασφαλείας) - εφαρμόζεται σε ολόκληρη τον κύκλο του ΥΦΑ, από την παραγωγή, την υγροποίηση και τη μεταφορά, για  αποθήκευση και εκ νέου αεριοποίηση.

Πρωτεύων  «προστατευτικό περίβλημα ». Η πρώτη και πιο σημαντική προϋπόθεση για την ασφάλεια  βιομηχανία είναι να ταμιεύσουν το  ΥΦΑ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων υλικών  για τις δεξαμενές και τον υπόλοιπο  εξοπλισμό, καθώς και α κατάλληλο σχεδιασμό τεχνικών σε όλο το κύκλο του ΥΦΑ

Δευτερεύων προστατευτικό περίβλημα  Το δεύτερο αυτό επίπεδο προστασίας διασφαλίζει ότι, εάν συμβούν διαρροές, το ΥΦΑ μπορεί να συγκρατηθεί και να απομονωθεί. Για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, αναφέρεται σε αναχώματα  από προχώματα γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης για να συλλάβουν το ΥΦΑ σε περίπτωση διαρροής.  Σε ορισμένες εγκαταστάσεις ενισχυμένο σκυρόδεμα  περιβάλλει το εσωτερικό της δεξαμενής που  συνήθως κρατά το ΥΦΑ.  Τα Δευτερεύοντα προστατευτικό περιβλήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπερβαίνουν τον  όγκο της δεξαμενής αποθήκευσης. Όπως θα αναπτυχθεί περαιτέρω, διπλά και  πλήρη  προστατευτικά περιβλήματα  για τις χερσαίες δεξαμενές αποθήκευσης (δες φωτογραφίες παρακάτω) μπορεί να εξαλείψουν την ανάγκη για αναχώματα  και προχώματα.

Συστήματα διασφάλισης. Στο τρίτο επίπεδο προστασίας, ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της απελευθέρωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και η άμβλυνση των συνεπειών της απελευθέρωσης του. Για αυτό το επίπεδο ασφαλείας, επιχειρήσεις ΥΦΑ  χρησιμοποιούν συστήματα ανίχνευσης υγρού, αερίου και φωτιάς  για να  εντοπίσουν γρήγορα οποιαδήποτε παράβαση στην συγκράτηση και και τηλεχειριζόμενα, αυτόματα συστήματα διακοπής παροχής για την ελαχιστοποίηση των διαρροών  σε περίπτωση βλάβης. Τα επιχειρησιακά συστήματα
(διαδικασίες, εκπαίδευση και  επέμβαση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) και βοηθούν στην πρόληψη / μετριασμό των κινδύνων.
Η τακτική συντήρηση των συστημάτων αυτών είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τους.

Απόσταση ασφαλείας/αποκλεισμού. Οι κανονισμοί απαιτούν πάντοτε ότι οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου  θα πρέπει  να τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση από τις γειτονικές βιομηχανικές, τις κοινότητες και άλλες δημόσιες περιοχές. Επίσης, υπάρχουν  ζώνες ασφαλείας για δεξαμενόπλοια ΥΦΑ ενώ βρίσκονται αν πλω και ενώ είναι αγκυροβολημένο. Οι αποστάσεις ασφαλείας ή ζώνες αποκλεισμού βασίζονται στην διασπορά  των ατμών ΥΦΑ, καθώς και τα περιγράμματα της θερμική ακτινοβολία και σε άλλα κριτήρια, όπως  ορίζονται από τους κανονισμούς.

 

Ανταγωνιστικότητα του ΥΦΑ

Μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου υπάρχουν σε όλο τον κόσμο σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει  σημαντική  αγορά , ή όπου η προσφορά φυσικού αερίου, υπερβαίνει κατά πολύ την τοπική ή περιφερειακή ζήτηση, ή όπου ο αγωγός δεν είναι μια εναλλακτική λύση

Αποθέματα τέτοιων υδρογονανθράκων  είναι διεσπαρμένα  στη Βόρεια Αφρική, τη Δυτική Αφρική, Νότια Αμερική, την Καραϊβική, τη Μέση Ανατολή, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Αυστραλία και τη βορειοδυτική Αλάσκα.  Ορισμένες ποσότητες από το φυσικό αέριο   που παράγεται  υγροποιείται για τη θαλάσσια μεταφορά σε περιοχές  όπου η χρήση  φυσικού αερίου υπερβαίνει  την τοπική προσφορά . Τέτοιες αγορές  συμπεριλαμβάνουν  την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την Κορέα,  την Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ  και το εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία από  τους αγωγούς,  γιατί επιτρέπει την μεταφορά  φυσικού αερίου  όπου υπάρχει μεγαλύτερη  ανάγκη και οι εμπορικοί όροι είναι πιο ανταγωνιστικοί.  Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει ότι οσο η απόσταση στην οποία το φυσικό αέριο πρέπει να μεταφερθεί αυξάνεται, τοσο η χρήση του  ΥΦΑ έχει οικονομικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση αγωγών. Σε γενικές γραμμές, η υγροποίηση φυσικού αέριου και η θαλάσσια μεταφορά του γίνεται φθηνότερη από τη μεταφορά φυσικού αερίου σε υπεράκτιους αγωγούς για αποστάσεις άνω των 700 μιλίων ή για επίγειους  αγωγούς στην ξηρά  για αποστάσεις μεγαλύτερες από 2.200 μίλια.

 

Από πού έρχεται το ΥΦΑ

Η πλειοψηφία της παγκόσμιας προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου προέρχεται από χώρες με μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου. Οι χώρες αυτές περιλαμβάνουν την Αλγερία, την Αυστραλία, το Μπρουνέι, την Ινδονησία, την Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Νιγηρία, το Ομάν, το Κατάρ, και  το Τρινιντάντ & Τομπάγκο.

Ποιες χώρες εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν
60 τερματικοί σταθμοί υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (βρίσκονται στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ και ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες)

  Εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αέριου

Οι εγκαταστάσεις ή ο  κύκλος του υγροποιημένου φυσικού αέριου αποτελείται από τέσσερα  αλληλεξαρτώμενα στάδια: 1) εξόρυξη  και παραγωγή (ή Ε & Π); 2) την υγροποίηση 3) Μεταφορά από το σημείο της υγροποίησης για τον τελικό προορισμό και 4) την παραλαβή, αποθήκευση και  αεριοποίηση  στον τελικό προορισμό. (Δες εδώ βίντεο με την διαδικασία και εδώ πως λειτουργεί ένας τερματικός σταθμός ΥΦΑ).

Πώς μεταφέρεται το ΥΦΑ;

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταφέρεται με πλοία διπλού κύτους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χειρίζονται την χαμηλή θερμοκρασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα εν λόγω δεξαμενόπλοια είναι μονωμένα για να περιορίζουν την απώλεια υγροποιημένου αερίου λόγω εξάτμισής του*. Αυτές οι απώλειες εξάτμισης χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των καυσίμων των πλοίων. Σύμφωνα με το World Gas Intelligence (2008), σε ένα τυπικό ταξίδι, εκτιμάται ότι περίπου το 0,1% - 0,25% του φορτίου ΥΦΑ εξατμίζεται κάθε μέρα, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της μόνωσης και την τραχύτητα του ταξιδιού.  Σε ένα τυπικό ταξίδι, 20 ημερών  μπορεί να εξατμιστεί από το 2% - 6% του συνολικού όγκου του ΥΦΑ.

Τρεις τύποι δεξαμενόπλοιων ΥΦΑ:
• Σφαιρικού (Moss) σχεδιασμού - (44%)
• Σ
χεδιασμού μεμβράνης (51%) 
• Διαρθρωτικού πρισματικού σχεδιασμού

 Picture of an LNG transport tankerΣφαιρικου Σχεδιασμού             Δεξαμενόπλοια ΥΦΑ σφαιρικού (Moss) σχεδιασμού

Σχειδασμού Μεμβράνης Δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ σχεδιασμού μεμβράνης

Mozah το μεγαλυτερο δεξαμενοπλοιο ΥΦΑ                                    Mozah, το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ τύπου Q-MAX σχεδιασμού μεμβράνης με χωρητικότητα 266.000 κυβ. μέτρα

Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ έχουν μήκος μέχρι 300 μέτρα μήκος, 46 μέτρα πλάτος  και απαιτούν ένα ελάχιστο βάθος υδάτων 12 μέτρα  όταν είναι πλήρως φορτωμένα.  Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 155 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν περισσότερο από 120 εκατ.  τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου ανά έτος.

* Μια μικρή ποσότητα ΥΦΑ εξατμίζεται από τη δεξαμενή κατά την αποθήκευση, την ψύξη της δεξαμενής, την διατήρηση σταθερής πίεσης στο εσωτερικό της δεξαμενής  και  την διατήρηση του  ΥΦΑ στο σημείο «βρασμού» του. Η άνοδος της θερμοκρασίας αντισταθμίζεται από με εξαερισμό του ΥΦΑ από την δεξαμενή αποθήκευσης (Πηγή: University of Houston IELE, Introduction to LNG.)

Διατομή δεξαμενής δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ σφαιρικού τύπου                                          Διατομή δεξαμενής δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ σφαιρικού τύπου

Δεξαμενή δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ  τύπου μεμβράνης

                                                             Διατομή δεξαμενής δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ  τύπου μεμβράνης

Διατομή δεξαμενής δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ διαρθρωτικού πρισματικού σχεδιασμού                                       Διατομή δεξαμενής δεξαμενόπλοιου ΥΦΑ διαρθρωτικού πρισματικού σχεδιασμού

Σήμερα υπάρχουν 155  δεξαμενόπλοια ΥΦΑ  συνολικής χωρητικότητας 18 εκατ. κυβ. μέτρων

125 δεξαμενόπλοια με  χωρητικότητα πάνω από 120 κυβ. χιλιόμετρα

15 δεξαμενόπλοια με  χωρητικότητα  50 -120 κυβ. χιλιόμετρα

15 δεξαμενόπλοια με  χωρητικότητα κάτω από 50 κυβ. χιλιόμετρα

περισσότερα για την ιστορία μεταφοράς ΥΦΑ

 

Πώς  αποθηκεύεται το ΥΦΑ;

Όταν ΥΦΑ φτάσει στους τερματικούς σταθμούς, μεταφέρετε σε ειδικές μονωμένες δεξαμενές αποθήκευσης. Οι δεξαμενές αυτές μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από το έδαφος και διατηρούν το υγρό σε χαμηλή θερμοκρασία για να ελαχιστοποιηθεί το ύψος της εξάτμισης. Αν δεν απελευθερωθούν ατμοί ΥΦΑ  , η πίεση και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της δεξαμενής αυξάνεται. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο χαρακτηρίζεται ως κρυογενικο και διατηρείται στην υγρή του κατάσταση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της δεξαμενής θα παραμείνει σταθερή, αν η πίεση παραμένει σταθερή, επιτρέποντας το εξατμισμένο φυσικό αέριο  να απελευθερώνεται από τη δεξαμενή. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως αυτόκατάψύξη. Οι απώλειες εξάτμισης συλλέγονται και χρησιμοποιούνται ως πηγή καυσίμων στην εγκατάσταση ή για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θερμαίνεται στο σημείο που  μπορεί να μετατρέπει στην αέρια κατάσταση για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια διαδικασία απενεργοποίησης με  εναλλακτές θερμότητας.

δεξαμενη ΥΦΑ                     Δεξαμενή ΥΦΑ

δεξαμενη πληρους συγκρατησηςδιπλής συγκρατησης              Δεξαμενές ΥΦΑ πλήρους συγκράτησης                                 Δεξαμενές ΥΦΑ διπλής συγκράτησης

           Εγκαταστάσεις ΥΦΑ νήσου Ρεβυθούσας.

 

Τερματικος σταθμος ΥΦΑ στην Γαλλία

 

Υπεράκτιες (off-shore) εγκαταστάσεις ΥΦΑ

O υπεράκτιος τερματικός σταθμός ΥΦΑ ExxonMobil στην Αδριατική είναι ο πρώτος στον κόσμο που με σταθερές υπεράκτιες  εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ. Συγκεκριμένα, η τσιμεντένια  στηριζομένη στην βαρύτητα κατασκευή (gravity-based structure GBS) είναι υπό κατασκευή στο Algeciras της Ισπανίας, από όπου θα μεταφερθεί με πλοία στην Βορειοανατολική Ιταλία. Περιλαμβάνει δύο μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και  που στηρίζουν πάνω τους τον  εξοπλισμό αεριοποίησης

offshore LNG terminal

πηγές

LNG Unlimited

What is LNG and how is it becoming a U.S. energy source?

What is LNG?PDF (209 KiB) Chevron, Inc.

Liquefied Natural Gas in the US: Federal Energy Regulatory Commission (FERC)

LNG safety

The Rebuttal of "The Risks and Dangers of LNG"LNG Safety

LNG Terminal Siting Standards OrganizationAdvocating Government Adoption of LNG Industry Standards

Society of International Gas Terminal and Tanker OperatorsWorld LNG Industry Standards

Prospects for Development of LNG in Russia Konstantin Simonov's speech at LNG 2008. April 23, 2008.

The Terrorist Threat to Liquefied Natural Gas: Fact or Fiction?

Advanced Process & Decision Systems - Idaho National Laboratory
Λόγω μεγέθους το υλικό είναι μοιρασμένο σε 3 σελίδες: σελ 1σελ 2 και σελ 3.

 

 

 
Υπόγραψε κατά της πιθανής εγκατάστασης σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κυμάσι

 

 

 

Διάβασε περισσότερα εδώ

 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ)

-Σύσταση και ιδιότητες του ΥΦΑ

-Κίνδυνοι από το υγροποιημένο φυσικό αέριο

-Φυσικοί κίνδυνοι του ΥΦΑ

-Αποστάσεις ασφάλειας από εγκαταστάσεις ΥΦΑ

-Επιδόσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου

-Τα σημαντικότερα ατυχήματα ΥΦΑ 

 

 Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Τεχνολογίες παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Κατασκευή, κόστος και ζωή μιας μονάδας παράγωγης ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο

-Θέσεις εργασίας σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

 Για την μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι