Επιπτώσεις στην υγεία απο την μονάδα φυσικού αερίου

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής  με φυσικό αέριο  στο Kawagoe, Ιαπωνία

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής  με φυσικό αέριο  στο Kawagoe, Ιαπωνία

 

πηγή: Ιδρυμα David Suzuki

Οι μονάδες με φυσικό αέριο  εκπέμπουν χαμηλότερα επίπεδα διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου από τα εργοστάσια που καίνε λιθάνθρακα, αλλά οι εκπομπές αυτές συνεχίζουν να συμβάλλουν στην όξινη βροχή και το τροποσφαιρικό όζον  τα οποια μπορούν να βλάψουν τα δάση και τις γεωργικές καλλιέργειες

Το τροποσφαιρικό όζον (κοινώς ονομάζεται και αιθαλομίχλη) έχει συνδεθεί επίσης με μια σειρά ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος. Πιο πρόσφατα, το τροποσφαιρικό όζον έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη του παιδικού άσθματος, την  «πιο κοινή χρόνια πάθηση» μεταξύ των παιδιών.

Ενδεχομένως το πιο ανησυχητικό είναι οι εκπομπές  πολύ λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου. Παρότι οι εκπομπές σωματιδίων είναι περίπου δέκα τοις εκατό εκείνων που παράγονται από μοναδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα, η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι 77 τοις εκατό των  αιωρούμενων σωματιδίων από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι επικίνδυνα πολύ μικρές. Αυτά τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, διότι διαπερνούν τα  φυσικά φίλτρα του  αναπνευστικού συστήματος  και καταλήγουν βαθιά στους πνεύμονες. Στην πραγματικότητα, ιατρικές  μελέτες  δεν έχουν βρει ένα ασφαλές όριο για την έκθεση σε αυτά τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια .

Επιπτώσεις του τροποσφαιρικού όζοντος

Στοιχεία για τις επιπτώσεις στην υγεία από μια τέτοια μονάδα από τους Citizens For Clean Air (C4CA) του Καναδά που αντιτίθεται στην κατασκευή θερμοηλεκτρικης  μονάδας με αεριο 900MW κοντά σε αστικά κέντρα

1. Τα λεπτά  αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ 2,5) είναι από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας. 

Οι πιο σημαντική ρύποι στο Οντάριο είναι τα λεπτά σωματίδια (ΑΣ 2,5), το όζον (Ο3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το διοξείδιο του θείου (SO2) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Οι περισσότερες βλάβες στην υγεία που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση προέρχεται από ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ για λεπτά αιωρούμενα σωματίδια [πηγή 1]. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ενας  γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ένα μίγμα στερεών σωματιδίων και υγρά σταγονίδια στον αέρα. Τα λεπτά σωματίδια (ΑΣ2,5) περιέχουν σωματίδια με διάμετρο 2,5 microns ή λιγότερο. Τα ΑΣ2,5 προκύπτουν κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων (πχ. λιθανθρακας και φυσικο αεριο)  και αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από  νιτρικά, θειικά άλατα, στοιχειακό άνθρακα και ενώσεις οργανικού άνθρακα. [πηγή 2]

Επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν μια  αιτιακή σχέση μεταξύ της έκθεσης σε ΑΣ 2,5 και το πρόωρο θάνατο [πηγή 3].  Αυτή η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα χρονικά διαστήματα, όπως σύντομη έκθεση για μία ημέρα, ή μεγαλύτερες εκθέσεις για ένα  ή δύο χρόνια [πηγή 4].  Η πρόωρη θνησιμότητα  οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε καρδιαγγειακά επεισόδια , αν και τα  ΑΣ2,5 επίσης επιδεινώνουν  τις αναπνευστικές ασθενειες [πηγή 5]. Εκτενείς μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει προφανές χαμηλότερο επίπεδο ή όριο κάτω από το οποίο τα ΑΣ2,5, δεν έχουν καμία επίδραση στην υγεία του πληθυσμού. 

Πράγματι, για κάθε 1 μg/m3 αύξησης του επιπέδου των ΑΣ2,5 στο οποία εκτίθεται ο πληθυσμός μακροπρόθεσμα,  σχετίζεται με  μια αύξηση 1% σε πρόωρους θανατους [πηγή 6].  Η πόλη της Oakville έχει υπολογίσει ότι με τα σημερινά επίπεδα των ΑΣ2,5 στον ατμοσφαιρικό αέρα, θα εχει  80 πρόωρους θανάτους στην Oakville κάθε χρόνο εξαιτίας της ρύπανσης από  ΑΣ 2,5 [πηγή 7].

 

 

2. Τα περισσότερα ΑΣ2,5 δεν μπορούν να μετρηθούν κατά την έξοδο απο την καπνοδόχο. 

Τα ΑΣ2,5 περιλαμβάνουν τόσο τα πρωτογενή μικρά σωματίδια που εκπέμπονται απευθείας από τις βιομηχανικές καπνοδόχους, όσο και τα δευτερογένη λεπτά  σωματίδια που προέρχονται από  το χημικό μετασχηματισμό των  ταυτόχρονα εκπεμπόμενων "πρόδρομων" αερίων [πηγή 2].  Τα πρόδρομα αέρια περιλαμβάνουν οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και αμμωνία.  Ο σχηματισμός των δευτερογένων λεπτών αιωρούμενων  σωματιδίων συμβαίνει στην ατμόσφαιρα σε μεταβλητές αποστάσεις από την πηγή εκπομπής. Στον ατμοσφαιρικό αέρα, η πλειοψηφία των παρόντων ΑΣ2,5 είναι δευτερογενή [πηγή 8].  Η συμβολή μιας πηγής εκπομπής σε οποιαδήποτε αύξηση των  δευτερογένων ΑΣ2,5 δεν συνυπολογίζεται στις μελέτες προσομοίωσης  ποιοτητας του αέρα, και η πιθανή ζημιά στην υγεία υποτιμάται. 

3. Τα  όρια ποιότητας του αέρα στο  Οντάριο δεν προστευουν την ανθρώπινη υγεία. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει πραγματοποιήσει εξαντλητικές αναλύσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αερα [πηγή 9].  Φαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν σήμερα στις περισσότερες χώρες για τους ρύπους, όπως ΑΣ2,5, NO2 , SO2, CO, O3 είναι ξεπερασμένες και δεν προστατεύουν την υγεια  (βλ. παρακάτω Πίνακα 1) [πηγή 10]. Επιπλέον, αυτές οι οριακές τιμές  και  κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι πάντα νομικα  δεσμευτικά, και συνεπώς ανεκτέλεστα, βάζοντας τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο. 

Μεταξύ των Καναδικών επαρχιών, μόνο η Βρετανική Κολομβία έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για να ρύθμισει επίσημα τα επίπεδα ΑΣ2,5. Τον Απρίλιο του 2009, η Βρετανική Κολομβία [πηγή 11] εξέδωσε νέα κριτήρια ποιότητας του αέρα περιβάλλοντος για τα ΑΣ 2,5. Αυτά περιλαμβάνουν: στόχο όριο για όλο το 24ωρο  των 25 g/m3.  Ετήσιο στόχο 8 μg/m3,  και ετήσιους προαιρετικούς στόχους στα  6 μg/m3. 

Οι ετησιες οριακες τιμές  αποβλέπουν στην θέσπιση  προστατευτικών επίπεδων μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας όσον αφορά τα  αιωρούμενα σωματίδια των οποίων οι κύριες  συνέπειες στην υγεία γίνονται όλο και πιο εμφανές με  την χρόνια έκθεση, ακόμη και σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έκθεσης. 

4. Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία απο τα  οξείδια του αζώτου (NOx) 

Τα οξείδια του αζώτου (NOx) περιλαμβάνουν το μονοξείδιο του αζώτου (NO) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2). Και τα δύο παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του  αζώτου και  του οξυγόνου σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης. Το μονοξείδιο του αζώτου είναι η κύρια μορφή οξειδίων του αζώτου που εκπέμπονται από βιομηχανικές καμινάδες. Το μονοξείδιο του αζώτου αντιδρά γρήγορα με το οξυγόνο και το όζον στην ατμόσφαιρα και σχηματίζει τπ διοξείδιο του αζώτου. Το ΝΟ2 είναι ένα καφε-κόκκινο αέριο με έντονη και ενοχλητική  οσμή και συμβάλλει σημαντικά στην ορατή αιθαλομίχλη [πηγή 13]. Το διοξείδιο του αζώτου έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης από ότι το μονοξείδιο [πηγή 14]. 

Η ρύπανση  από οξείδια του αζώτου NOx έχει συνδεθεί με φλεγμονή στους πνεύμονες, αυξημένη ευαισθησία σε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού, και επιδείνωση του άσθματος και των αλλεργιών [πηγή 15].  Οι άνθρωποι που εκτίθενται σε  NOx  αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό  των αυξημένων εισαγωγών στο νοσοκομείο για αναπνευστικές αιτίες, ιδιαίτερα άσθμα [πηγή 16]. Υπάρχει επίσης μια σύνδεση μεταξύ των οξειδίων του αζώτου (NOx) και τον αυξημένο κίνδυνο καρδιοαναπνευστικής θνησιμότητας [πηγή 17]. 

Τα οξείδια του αζώτου (NOx)  αποτελουν επίσης βασικό πρόδρομος για το σχηματισμό νιτρικών (ΝΟ3), τα οποία  αποτελούν  ένα μεγάλο ποσοστό του δευτερογενών αιωρούμενων σωματιδιων ΑΣ2,5 [πηγή 13].

 

 

5. Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του τροποσφαιρικού όζοντος (Ο3) (αιθαλομίχλη)

Το όζον είναι ένα σημαντικό συστατικό της αιθαλομίχλης. Το τροποσφαιρικό όζον δεν εκπέμπεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, αλλά προκύπτει δευτερευόντως, όπως και  τα δευτερογενή αιωρούμενα  σωματίδια ΑΣ2,5, από  τις εκπομπές προδρόμων οξειδίων του αζώτου ( NOx)  και πτητικών οργανικών ενώσεων ( VOCs) [πηγή 18]. Ο σχηματισμός και η κατανομή του όζοντος είναι μια συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει μια περίπλοκη σειρά από χημικές αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από την ηλιακή ενέργεια. 

Το τροποσφαιρικο όζον είναι τοξικό για το αναπνευστικό σύστημα. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα Ο3 οδηγεί σε σφίξιμο στο στήθος, βήχα και συριγμό, Τα άτομα με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν αυτές τις αρνητικές συνέπειες. Το όζον έχει επίσης συνδεθεί με αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομείο και το πρόωρο θάνατο [πηγή 18]. Μια μελέτη του 2009 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη έκθεση σε  τροποσφαιρικο όζον, έδειξε μια αυξηση στο  κίνδυνο θανάτου από αναπνευστικά αίτια κατά  4% που σχετίζεται με  αύξηση των επιπέδων του όζοντος κατά  10 ppb (μέρη ανά δισεκατομμύριο) [πηγή 19]. Το 2005, το Υπουργείου Ενέργειας του Οντάριο  ανέθεσε την ανάλυση κόστους-ωφέλειας του σχεδίου της να αντικαταστήσει μονάδες  ηλεκτροπαραγωγής με καύση  λιθάνθρακα με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η ανάλυση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου πιο κοντά σε αστικά κέντρα θα προκαλέσει τοπική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του όζοντος» και τα επίπεδα του όζοντος στην περιοχή του Τορόντο θα αυξηθούν [πηγή 20]. 

6. Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από το διοξείδιο του θείου (SO2) 

Αν και το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής περιέχει μόνο χαμηλά επίπεδα του θείου, το θείο δημιουργεί μια σημαντική ποσότητα διοξειδίου του θειου SO2 (μέσω καύσης), λόγω του μεγάλου όγκου του φυσικού αερίου που καταναλώνεται από το εργοστάσιο κατά τη λειτουργία τους. 

Η έκθεση σε διοξείδιο του θείου  SO2 οδηγεί σε συριγμό, δύσπνοια και σφίξιμο στο στήθος. Η συνεχής έκθεση σε υψηλά επίπεδα SO2 μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη πνευμονική λειτουργία και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας [πηγές 10 21].  Είναι πλέον γνωστό ότι η βλάβη της υγείας που συνδέεται με το SO2 συμβαίνει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την έκθεση από ό, τι προηγουμένως πιστευόταν [πηγή 22].  Κατά συνέπεια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πρόσφατα  μειώσει  την κατευθυντήρια γραμμή του για τα  επιτρεπτά επίπεδα το διοξείδιο του θείου  SO2 στο ένα έκτο των προηγούμενων τιμών του. 

Το διοξείδιο του θείου SO2 είναι επίσης ένας πρόδρομος για θειικά άλατα (SO4), που είναι ένα από τα κύρια συστατικά των  δευτερογενών αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ2,5 [πηγή 21].

7. Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άχρωμο, άοσμο και δηλητηριώδες αέριο που παράγεται κατά κύριο λόγο από την ατελή καύση καύσιμων που έχουν βάση τον ανθρακα.

Το μονοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται στο αίμα και μειώνει την παροχή οξυγόνου στους ιστούς και τα όργανα. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα μονοξείδιου του άνθρακα  CO παρεμποδίζει την κεντρική λειτουργία του νευρικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σύγχυση και  ζάλη [πηγές 10 23]. Άτομα με καρδιακή νόσο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο μονοξείδιο του άνθρακα.  Πρόσφατα στοιχεία έχουν δείξει τη σύνδεση μεταξύ της  βραχυχρόνιας έκθεσης σε ατμοσφαιρικό μονοξείδιο του άνθρακα CO και αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας για καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμη και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τις ισχύουσες  οριακές τιμές [πηγή 24]. 

Το μονοξείδιο του άνθρακα συμβάλλει επίσης στον σχηματισμό του τροποσφαιρικού  όζοντος. 

 

8. Δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) 

Πτητικές οργανικές ενώσεις με βάση τον άνθρακα ουσίες που εξατμίζονται εύκολα. Οι πτητικες οργανικες ενώσεις προκύπτουν από την εξάτμιση των διαλυτών χρωμάτων, τα πετροχημικά προϊόντα και την καύση καυσίμων όπως το φυσικό αέριο. Ορισμένες πτητικές οργανικές ενώσεις παράγονται από φυσικές πηγές όπως τα δέντρα. Πολλές πτητικές οργανικές ενώσεις  βιομηχανικής ή χημικής προέλευσης έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία [πηγή 25].  Οι ενώσεις αυτές έχουν επίσης σημαντικές πρόδρομες ουσίες για το σχηματισμό των δευτερογενων αιωρούμενων σωματιδίων  ΑΣ2,5 και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα  NOx για να σχηματίσουν το επίπεδο του τροποσφαιρικου όζοντος [πηγή 25]. 

9. Η αμμωνία (NH3) 

Όταν μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής  καύσης φυσικού αερίου  χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που ονομάζεται επιλεκτική καταλυτική μείωση (SCR) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου  (NOx), απελευθερώνεται αμμωνία που στον αέρα. Σε υψηλές συγκεντρώσεις,  η αμμωνία ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Η αμμωνία μπορει επίσης να συμβάλλει στο σχηματισμό των δευτερογενων αιωρουμενων σωματιδιων ΑΣ 2,5 [πηγή 26]. 

10. Σωρευτικές επιπτώσεις 

Ένα βασικό πρόβλημα με το κτίριο της προτεινόμενης μονάδας στο χώρο Oakville είναι ότι είναι τελείως άγνωστο ποιο είναι το αθροιστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των ρύπων θα είναι. Επιστημονικές μελέτες εξετάσουν τις συνέπειες αυτών των ουσιών σε ανθρώπινους πληθυσμούς μόνο μια  την κάθε  φορά, ή στην καλύτερη περίπτωση, δύο την κάθε φορα. Στην περίπτωση της μελέτης της ατμοσφαιρικής λεκάνης  ου Clarkson, η προτεινόμενη μονάδα 900 MW με φυσικο αεριο θα εκπεμπει αιωρουμενα  σωματιδια ΑΣ2,5, οξειδία του αζώτου, το όζον, CO, πτητικές οργανικές ενώσεις, και SO2 .  Η εισαγωγή των εν λόγω πρόσθετων ρύπων στην ατμοσφαιρική λεκάνη  αποτελούν μια προσθετική ή συνεργιστική επίθεση στην υγεία μας. Το κοινό αξίζει μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση πριν από κάθε μονάδα παραγωγής ενέργειας κατασκευαστει. 

Πίνακας 1. Διεθνές Σύγκριση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τις κατευθυντήριες γραμμές (βλ. PDF) 

Σημείωση: Αν και ο  Πaγκοσμιος Οργανισμος Υγειας εχει  μια κατευθυντήρια γραμμή για ένα ετήσιο μέσο όρο για τα ΑΣ 2,5 των 10 μg/m3 για το 2005, οι επόμενες αξιολογήσεις έχουν δείξει ότι στην πραγματικότητα δεν υπaρχει  κανένα ασφαλές επίπεδο για τα αιωρουμενα σωματιδια  ΑΣ2,5


ΠΗΓΕΣ

1  Canadian Medical Association, No Breathing Room — Nation Illness Cost of Air Pollution, ICAP Model Version 3.0,Technical Report. August 2008 Pg 85
http://www.cma.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Office_Public_Health/ICAP/CMAICAPTec_e-29aug.pdf

2 Ontario Ministry of the Environment, Fine Particulate Matter 
http://www.airqualityontario.com/science/pollutants/particulates.php

3 United States Environmental Protection Agency, Integrated Science Assessment for Particulate Matter, Final Report, December 2009. Chapter 2 Pg. 2-10
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=216546#Download

4 Schwartz, J., Coull, B., Laden, F. and Ryan, L. The Effect of Dose and Timing of Dose on the Association between Airborne Particles and Survival : Environmental Health Perspectives, 2008;116(1):64-69
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.9955

5 Pope, C., Burnett, R., Thurston, G. et al. Cardiovascular Mortality and Long-Term Exposure to Particulate Air Pollution Epidemiological Evidence of General Pathophysiological Pathways of Disease. Circulation. 2004; 109:71-77
http://circ.ahajournals.org/content/109/1/71.full.pdf+html 

6 California Environmental Protection Agency Air Resources Board, Methodology for Estimating Premature Deaths Associated with Long-term Exposure to Fine Airborne Particulate Matter in California, Staff Report, October 24, 2008. Pg. 34 www.arb.ca.gov/research/health/pm-mort/pm-mortdraft.pdf

7 Town of Oakville -Health Protection Air Quality By-law, Business Information Meeting, January 19, 2010  
http://www.oakvillechamber.com/event_view.aspx?view=1&event_id=273&date=2010/01/19

8 Fine PM, Sioutas C, Solomon PA. Secondary Particulate Matter in the United States; J Air Waste Management Association. 2008: Feb;58(2)234-53
http://www.redorbit.com/news/science/1248315

9 World Health Organization. Health Aspects of Air Pollution. Results from the WHO Project “Systematic Review of Health Aspects of Air Pollution in Europe”. June 2004
http://www.areco.org/Health%20aspects%20of%20air%20pollution%20WHO%20.pdf 

10 David Suzuki Foundation, The Air We Breathe — An International Comparison of Air Quality Standards and Guidelines, 2006http://www.davidsuzuki.org/publications/downloads/2006/DSF-HEHC-Air-Web2r.pdf

11 British Columbia Ministry of Healthy Living and Sports, BC Air Quality Objectives http://www.bcairquality.ca/

12 Canadian Council of Ministers of the Environment Canada-wide standards for particulate matter (pm) and ozone. p. 4. Endorsed by CCME Council of Ministers, June 5-6, 2000, Quebec City

13 Ontario Ministry of the Environment Nitrogen Dioxide 
http://www.airqualityontario.com/science/pollutants/nitrogen.php

14 Ontario Ministry of the Environment, Summary of Standards and Guidelines to Support Ontario Regulation 419: Air Pollution - Local Air Quality, 2008 

15 United States Environmental Protection Agency, Integrated Science Assessment for Oxides of Nitrogen-Health Criteria, July 2008. Table 5.3-1 EPA/600JR-08/071  194645
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=194645

16 California Environmental Protection Agency; Air Resources Board, Review of the California Ambient Air Quality Standard For Nitrogen Dioxide January 5, 2007
 https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.arb.ca.gov%2Fresearch%2Faaqs%2Fno2-rs%2Fno2tech.pdf

17 Samoli, E. et al. (2006) Short-term effects of nitrogen dioxide on mortality: an analysis within the APHEA project. Eur Respir J 27:1129—1137http://erj.ersjournals.com/content/27/6/1129.abstract

18 Ontario Ministry of the Environment http://www.airqualityontario.com/science/pollutants/ozone.php

19 Jerrett, M., Burnett, R., Pope, C., et a. Long Term Ozone Exposure and Mortality, NEJM, 2009:360;11:1085-1095 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0803894

20 Ontario Ministry of Energy, Cost Benefit Analysis: Replacing Ontario’s Coal-Fired Electricity Generation, April 2005, p. 16 
www.mei.gov.on.ca/en/pdf/coal_cost_benefit_analysis_april2005.pdf

21 Ontario Ministry of the Environment, Air Quality in Ontario 2007 Report, p. 25-27

22 World Health Organization, Air Quality and Health Factsheet No. 313
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html

23 Ontario Ministry of the Environment — Carbon Monoxide 
http://www.airqualityontario.com/science/pollutants/carbon.php

24 Bell, M., Peng, R., Dominici, F. Emergency Hospital Admissions for Cardiovascular Diseases and Ambient Levels of Carbon Monoxide: Results for 126 United States Urban Counties, 1999-2005. Circulation 2009:120;949-955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19720933

25 Environment Canada, Volatile Organic Compounds 
http://www.ec.gc.ca/cov-voc/default.asp?lang=En&n=59828567-1

26 Committee on the Environment and Natural Resources Air Quality Research Subcommittee. Atmospheric Ammonia Sources and Fate. A Review of Ongoing Federal Research and Future Needs. June 2000. Pg. 7
www.esrl.noaa.gov/csd/aqrs/reports/ammonia.pdf

http://www.c4ca.org/13-health-fact-sheet-2.html
http://www.c4ca.org/downloads/issues/health/13-health-fact-sheet-2/download.html


 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

Οδηγία 2001/81/ΕΚ (Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ορισμένων ρύπων) - ΚΥΑ υπ' αριθ. 29459/2005 - ΦΕΚ 992 Β΄/14-7-2005

Οδηγία 2001/80/ΕΚ (Εκπομπές αερίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης) - ΚΥΑ υπ' αριθ. 29457/2005 - ΦΕΚ 992 Β΄/14-7-2005

Οδηγία 2002/3/ΕΚ (Όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα) - ΚΥΑ υπ' αριθ. 38638/2005- ΦΕΚ 1334 Β΄/21-9-2005

World Health Organisation Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide

World Health Organisation Air quality and health  Fact sheet N°313 Updated September 2011

 


 

Προβλήματα υγείας από το προτεινόμενο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο 900 MW στο Oakville του Οντάριο 

1. Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι το πλέον επιβλαβή περιβαλλοντικά  πρόβλημα στον Καναδά σήμερα

"... Προκαλώντας χιλιάδες θανάτους, εκατομμύρια περιπτώσεων ασθενείας, δισεκατομμύρια δολάρια σε έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη παραγωγικότητα κάθε χρόνο." [πηγή 1]  Για να τεθεί το ζήτημα στο πλαίσιο αυτό, το  Ιδρύμα David Suzuki σημειωνει οτι " ... το μέγεθος των θανάτων και ασθενειών προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση στον Καναδά ισοδυναμεί με καταστροφή  του Ναρού του Walkerton σε καθημερινή βάση. "[πηγή  1]

2. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στα  Halton και Peel συνδέεται άμεσα με πολλές περιπτώσεις  πρόωρων θανάτων και επιπλέον εισαγωγές στο νοσοκομείο ότι το κόστος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνίας των πολιτών εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Σύμφωνα με το Ιατρικό Σύλλογο του Οντάριο (OMA), η ατμοσφαιρική ρύπανση, το 2005 ήταν υπεύθυνη για:

190 πρόωρους θανάτους και 540 εισαγωγές στο νοσοκομείο σto Halton

370 πρόωροι θάνατοι και 1.240 εισαγωγές στο νοσοκομείο σto Peel

Το εκτιμώμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης των $ 56.82M για το Halton και το Peel, και
εκτίμηθηκε ότι η απώλεια του κόστους της παραγωγικότητας των $ 45.82M στο Halton και Peel. [πηγή 2]

3. Οι επιπτώσεις στην υγεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε Halton και Peel είναι επιταχυνονται. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο του Οντάριο (OMA),,η ατμοσφαιρική ρύπανση το 2008 ήταν υπεύθυνη για:

-336 πρόωρους θάνατους στο Halton

-700 πρόωρους θάνατους στο Peel

Οι αριθμοί αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι από τις προβλέψεις που έγιναν το 2005. [πηγή 3]

4. Με σεβασμό για την ανθρώπινη υγεία, τους αέριους ρύπους από κύρια ανησυχία είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ), τροποσφαιρικό όζον, το διοξείδιο του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα και του διοξείδιου τουθείου . [πηγή 4] Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι συνήθως περιγράφεται είτε ως ΑΣ10 ή ΑΣ2,5. Ο όρος περιλαμβάνει τα ΑΣ10 «χονδροειδή» αιωρουμενα σωματίδια μεταξύ 2,5 και 10 μικρόμετρα  διάμετρο, αλλά και τα λεπτά σωματίδια μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα  διάμετρο. Από όλους αυτούς τους ρύπους, το μεγαλύτερο μέρος των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία που προκαλούνται από την εισπνοή των λεπτών σωματιδίων ΑΣ2,5. [πηγή 5]

5. Είμαστε όλοι  ευαίσθητοι στις επιβλαβείς συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά ορισμένες ομάδες είναι περισσότερο ευάλωτες. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με διαβήτη ή χρόνια νόσο της καρδιάς ή των πνευμόνων είναι το πιο πιθανό να επηρεαστούν, κυρίως από ΑΣ2,5 [πηγές 4 6 7].

6. Τα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο από ρύπους αέρα, επειδή οι πνεύμονές τους αναπτύσσονται ακόμα. Τα παιδιά έχουν υψηλότερα ποσοστά από την εισπνοή από τους ενήλικες και έχουν μια μεγαλύτερη περιοχή επιφανείας πνεύμονα ανά μονάδα σωματικού βάρους που οδηγεί σε αναλογικά μεγαλύτερη έκθεση. Τα  σημερινά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν αποδείξει ότι έχουν χρόνιες, δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη των πνευμόνων στα παιδιά. [πηγές 8 9 10]

7. Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση σε ΑΣ2,5:

-με ερεθισμό των αεραγωγών, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή

-με μειωμένη πνευμονική λειτουργία, την ανάπτυξη της χρόνιας βρογχίτιδας, επιδείνωση του άσθματος

-με καρδιαγγειακα  περιστατικά όπως καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικά επεισόδια [πηγες 5  11 12 13]

8. Το μέγεθος μετράει. Το μέγεθος των  αιωρουμενων σωματιδίωνΑΣ ρύπανση συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητές τους για την πρόκληση προβλημάτων υγείας. Τα  ΑΣ2,5 είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, επειδή αποτελουνται από μικροσκοπικά σωματίδια που διαφεύγουν τη σύλληψη του κατ την εισπνοη. Αυτά τα σωματίδια μπορεί στη συνέχεια να εισέλθουν και να αποθετηθουν  βαθιά στους πνεύμονες, επιτρέποντας έτσι την έναρξη των δυσμενών επιπτώσεων. [πηγές 5 13]

9. Δεν υπάρχουν γνωστα "ασφαλή" επίπεδα ΑΣ2,5 ή για το τροποσφαιρικό όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι μοναδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση  φυσικού αερίου εκπέμπουν  αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5 και τα οξείδια του αζώτου. Το διοξείδιο του αζώτου είναι ένας πρόδρομος και των των δύο, του τροποσφαιρικου όζοντος και των αιωρουμενων σωματιδιων ΑΣ2,5. Οποιαδήποτε μείωση αυτών των ρύπων θα έχει, συνεπώς, όφελος για την υγεία, καθώς και οποιαδήποτε αύξηση θα έχει ένα κόστος για την υγεία. [πηγή 1]

10.  Η ατμοσφαιρική λεκάνη  του Clarkson είναι  τοξικη. Μια μελέτη του Υπουργείου Οντάριο  για το περιβάλλον το 2006 διαπίστωσε ότι η ατμοσφαιρική λεκάνη  εχει  επίπεδα  ΑΣ 2,5 που υπερβαίνουν το όριο του 30 μg/m3 για τη διάρκεια της μελέτης (2003-2005) . [πηγή 14] Τίποτα δεν έχει συμβεί δεδομένου ότι θα έχουν μειώσει αυτό το επίπεδο, και την δημιουργία  μιας  μονάδας 900 MW με φυσικό αέριο  κοντά στο Oakville-Clarkson θα είναι μόνο να αυξήσει την τοξικότητα αυτής της ατμοσφαιρική λεκάνης.

11. Δηλώσεις οτι δεν θα υπάρχουν επιπλέον δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με την κατασκευή σταθμούςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριο στο  Oakville-Clarkson αγνοούν τις τρέχουσες παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικες με στόχο τον περιορισμό του σωρευτικού αποτελέσματος των ατμοσφαιρικών ρύπων. Στη μελέτη Whitford κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις για την υγεία θα είναι ελάχιστε, διότι η έκθεση θα είναι στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμιστικών ορίων. [πηγή 15] Ωστόσο, το συμπέρασμα αυτό προϋποθέτει ότι τα  ισχύοντα  όρια είναι προστατευτικαγια την υγεία, κατι που  δεν συμβαίνει. Είναι 16 δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ΑΣ2,5 που παρατηρήθηκαν σε όλα τα επίπεδα της έκθεσης, επισημαίνοντας ότι στο μεγάλο πληθυσμό, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ευαισθησίας και μερικοί άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο, ακόμη και στη χαμηλότερη βαθμίδα της παρατηρούμενης συγκέντρωσης. [πηγή 3]

 

ΠΗΓΕΣ

1 David Suzuki Foundation, The Air We Breathe - An International Comparison of Air Quality Standards and Guidelines, 2006. http://www.davidsuzuki.org/files/SWAG/DSF-HEHC-Air-Web2r.pdf [Accessed Nov 22, 2009]

2 Ontario Medical Association, Illness Cost of Air Pollution (ICAP), 2005 http://www.oma.org/phealthIICAP2005regional.pdf [Accessed Nov 10, 2009].

http://www.oma.org/media/news/prOB0606b.asp [Accessed Nov 10, 2009]

4 Canadian Medical Association, No Breathing Room - National Illness Costs of Air Pollution (NICAP) Summary Report, August 200B,  www.cma.ca/multimedia/cma/content_Images/inside_cma/Office_Public_Health/ICAP/CMA_ICAP_sum_e.pdf

5 United States Environmental Protection Agency - Particulate Matter  http://www.epa.gov/oar/particlepollution/ [Accessed Nov 10, 2009]

6 Ontario Medical Association, Smogwise Information Program Backgrounder http://www.oma.org/phealth/Smogwise.htm [Accessed Nov 22, 2009]

7 Environment Canada. Air Quality Health Index: Are you at risk? Webpage. http://www.ec.gc.ca/casaghi/default.asp?lang=En&n=B727DF6F-1 [Accessed Nov 22, 2009]

8 United States Environmental Protection Agency. Highlights of the Child-Specific Exposure Factors Handbook (Final Report). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. EPA/600/R-OB/135, 2009. http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=200445 [Accessed Nov 10, 2009]

9 Gauderman W, Avol E, Gilliland F. et al. The Effect of Air Pollution on Lung Development from 10 to 1B Years of Age, NEJM 2004; 351:1057-1067.http://content.nejm.org/cgi/content/short/351/11/1057 [accessed Jan 7, 2010].

10 American Academy of Pediatrics, Committee on Environment Health, Policy Statement, Ambient Air Pollution: Health Hazards to 2004; 114; 1699-1707.http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/114/6/1699 [Accessed Jan 7, 2010].

11 Environment Canada - Clean Air Online http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/PM2.5.10-WS2C6BB45C-1En.htm [Accessed Nov 22,2009]

12 Health Canada, Environmental and Workplace Health http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/out-ext/effe/health_effectseffets_sante-eng.php [Accessed Nov 10, 2009]

13 World Health Organization, Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution. European Centre for Environment and Health Bonn Office, Joint WHO / Convention Task Force on the Health Aspects of Air Pollution, 2006.

14 Ontario Ministry of Environment, Clarkson Airshed Study - A Scientific Approach to Improving Air Quality - Part II - The Ambient Air Monitoring Program, November 2006

15 Jacques-Whitford Report, Jan 2009. Air Quality Assessment - Technical Study Report - Ontario Power Authority, Local Effects of the Displacement of Coal with Gas-Fired Generation

16 Dr. Bob Nosal, Medical Officer of Health, Halton Region Health Department, March 11, 2009 response to Mr. Amir Shalaby, VP, Power System Planning, Ontario Power Authority.

http://www.c4ca.org/12-health-fact-sheet-1.html

 


 

Στο Οντάριο για μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο 900MW ζητούν ζώνες ασφαλείας 7μιλια, Στο Μαντούδι η μονάδα 1.160 MW θα γίνει 970 μέτρα από τα σπίτια μας

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η θερμοηλεκτρική μονάδα φυσικού αεριου 1.160 MWe που δημιουργείται στην Βορεια Εύβοια και άλλες επιπτώσεις

Διάβασε περισσότερα για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο εδώ

Μάθε για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο εδώ

Η ΡΑΕ γνωμοδότησε για τη μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι