Βόρειος Ευβοϊκός

Η ρύπανση του Β. Ευβοϊκού

Πληροφορίες Οικολογική Τοξικότητας  

Ταξινόμηση των κινδύνων των ουσιών στην ΕΕ

 


 

Πληροφορίες Οικολογική Τοξικότητας  

απο την Αμερικάνικη Υπηρεσία Προστασίας Περιβαλλοντος -EPA

Αρσενικό

Στα φυτά, το αρσενικό έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί μαρασμό, χλώρωση, αμαύρωση, αφυδάτωση, τη θνησιμότητα, καθώς και αναστολή της ενεργοποίησης του φωτός (Eisler1988a). Το αρσενικό είναι καρκινογόνο, τερατογόνο, και πιθανά μεταλλαξιογόνο  (που προκαλεί μεταλλάξεις στα γονίδια / DNA) των θηλαστικών(ATSDR 1993). Η χρόνια έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, γαστρεντερική δυσφορία, αναιμία, νευροπάθεια, καθώς και βλάβες του δέρματος που μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του δέρματος στα θηλαστικά. Μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο σε μικροχλωρίδα του εδάφους και γαιοσκώληκες. Καρκινογένεσεις  και γενετικές μεταλλάξεις  προκαλούνται και στους υδρόβιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων  και προβλημάτων στην  συμπεριφορά τους,  μείωση της ανάπτυξης, απώλεια όρεξης, του διαταραχές στο μεταβολισμό. Τα ειδη που τρέφονται στο βυθό (βενθικά) είναι πιο επιρρεπή στο αρσενικό. Στα πτηνά η ανοχή στο αρσενικό ποικίλλει μεταξύ των ειδών, αλλά οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν την καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων του εντέρου, του αίματος-κυττάρων βλάβη, μυϊκή αδυναμία  του κινητικού συντονισμού, αδυναμία, βραδύτητα, σπασμωδική κίνηση, πτώση, υπερκινητικότητα, ακινησία, επιληπτικές κρίσεις, και η συστηματικά προβλήματα ανάπτυξης , συμπεριφοράς, καθώς και προβλήματα αναπαραγωγής (Stanley et al1994. Whitworth et al 1991. Camardese et al 1990.).

 

Νικέλιο

Το νικέλιο  προκαλεί καρκίνο (καρκινογόνο) και μετάλλαξεις (μεταλλαξιογόνο). Ορισμένες από τις παρατηρούμενες επιδράσεις του νικελίου στα υδάτινα περιβάλλοντα περιλαμβάνουν βλάβη των ιστών, γονοτοξικότητα, καθώς και μείωση της ανάπτυξης  Τα μαλάκια και τα μαλακόστρακα είναι πιο ευαίσθητα από άλλους οργανισμούς.

 

Κάδμιο

Το κάδμιο είναι ιδιαίτερα τοξικό για την άγρια ​​ζωή.  Προκαλεί καρκίνο και τερατογένεση και ενδεχόμενα μετάλλαξη, με σοβαρές υποθανατηφόρες και θανατηφόρες συνέπειες σε χαμηλές περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις (Eisler 1985a). Σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα, και επιδράσεις στην αναπνευστική λειτουργία,  επίπεδα των ένζυμων, μυϊκές συσπάσεις, μείωση της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής. Βιοσυσσωρεύεται σε όλα τα τροφικά επίπεδα, συσσωρεύονται στο συκώτι και τα νεφρά των ψαριών (Sindayigaya, et al 1994?. Sadiq 1992). Τα καρκινοειδή (γαρίδες, καραβίδες κλπ) φαίνεται να είναι πιο ευαίσθητα στην κάδμιο από τα ψάρια και τα μαλάκια (Sadiq 1992). Το κάδμιο μπορεί να είναι τοξικά για τα φυτά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο έδαφος από ό, τι τα άλλα βαρέα μέταλλα και είναι πιο εύκολα δεχτό από άλλα μέταλλα (EPA 1981). Από την άλλη πλευρά, ορισμένα έντομα μπορούν να συσσωρεύσουν υψηλά επίπεδα καδμίου χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες (Jamil και Hussain 1992).

Χρώμιο 

Δεν υπάρχει σημαντική βιομεγέθυνση του χρωμίου στις υδρόβιες τροφικές αλυσίδες (ATSDR, 1993). Ωστόσο, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυσμενών επιδράσεων σε υδρόβιους οργανισμούς. Στα βενθικά ασπόνδυλα έχει παρατηρηθεί μειωμένη γονιμότητα και  επιβίωση, την αναστολή της ανάπτυξης, και ανωμαλίες στην κίνηση τους (US EPA 1980b). Τα ψάρια παρουσίασαν μείωση της ανάπτυξης, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, μειωμένη αντίσταση στις ασθένειες και μορφολογικές μεταβολές. 
  
Οι τοξικές επιδράσεις του χρωμίου ανευρίσκονται κυρίως στα χαμηλότερα τροφικά επίπεδα.
 Οι κύριες πιθανές οικολογικές επιπτώσεις προκύπτουν από την άμεση έκθεση στο χρώμιο των φυκιών,  των βενθικών ασπόνδυλων, και το γόνος των ψαριών του γλυκού νερού και  των αμφίβιων. Το χρώμιο  βιοσυσσωρεύεται στα φύκια,  και άλλη υδρόβια βλάστηση και υδρόβια ασπόνδυλα, αλλά δεν βιομεγεθύνεται.  Το χρώμιο αναστέλλει την ανάπτυξη της λέμνας και φύκια, μειώνει την γονιμότητα και την επιβίωση των βενθικών ασπονδύλων, και μειώνει την ανάπτυξη των γόνων γλυκού νερού.  Προκαλει καρκίνο, μετάλλαξη, και τερατογένεση. Το χρώμιο υπάρχει σε δύο μορφές οξείδωσης στο περιβάλλον: τρισθενές (+3) και το εξασθενές (+6), η τελευταία κατηγορία είναι πιο τοξική.  Το εξασθενες Χρώμιο   εύκολα μετατρέπεται σε χρώμιο 3 στα ζώα, τα οποία φαίνεται να προστατεύει ανώτερους οργανισμούς από τις επιπτώσεις της χαμηλού επιπέδου έκθεσης επιπέδου (Eisler 1986). 


Χαλκός 

Ο χαλκός είναι  ιχνοστοιχείο και τοξίνη. Απορροφάται έντονα από την οργανική ύλη, τα ανθρακικά και το πηλό, τα οποία μειώνουν την βιοδιαθεσιμότητά του. Ο χαλκός είναι ιδιαίτερα τοξικός στο υδάτινο περιβάλλον και έχει επιπτώσεις στα ψάρια, τα ασπόνδυλα και τα αμφίβια, με όλες τις τρεις ομάδες εξίσου ευαίσθητες στην χρόνια τοξικότητα (US EPA 1993? Horne και Dunson 1995). Ο χαλκός είναι ιδιαίτερα τοξικός για τα αμφίβια (συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας και της απώλειας νατρίου), με δυσμενείς επιπτώσεις στο γυρίνους και τα έμβρυά τους (Horne και Dunson 1995? Όουεν 1981). Ο χαλκός  συσσωρεύεται σε πολλά διαφορετικά όργανα των ψαριών και τα μαλάκια (Owen 1981). Υπάρχει μικρή πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης στα ψάρια, αλλά και μεγάλες δυνατότητες βιοσυγκέντρωσης στα μαλάκια. Ο θειικός χαλκός και άλλες ενώσεις του χαλκού είναι αποτελεσματικά φυκοκτόνα, αλγεοκτόνα (τα ελευθέρα ιόντα χαλκού είναι  θανατηφόρος παράγοντας). Μονό-κυτταρικά και νηματοειδή φύκια και κυανοβακτηρία είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις οξείες επιπτώσεις του χαλκου, που περιλαμβάνουν μείωση της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης, την απώλεια των φωτοσυνθετικών χρωστικών ουσιών,  διατάραξη της ρύθμισης του καλίου, και θνησιμότητα. Τα ευαίσθητα άλγη μπορούν να επηρεαστούν και από  χαλκο σε χαμηλά επίπεδα (μέρη ανά δισεκατομμύριο) συγκεντρώσης  ppb στα γλυκά ύδατα. 

Υπάρχει μια μέτρια βιοσυσσώρευση στα φυτά και δεν υπάρχει βιομεγέθυνση. Οι τοξικές επιπτώσεις στα πτηνά περιλαμβάνουν μείωση του βαθμού ανάπτυξης, μείωση της παραγωγής αυγών, καθώς και αναπτυξιακές ανωμαλίες.
 Αν και τα θηλαστικά δεν είναι τόσο ευαίσθητα στην τοξικότητα του χαλκού όπως οι υδρόβιοι οργανισμοί,  η τοξικότητα στα θηλαστικά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα  επιπτώσεων, όπως η κίρρωση του ήπατος, νέκρωση στα νεφρά και στον εγκέφαλο, γαστρεντερική δυσφορία, τραύματα, χαμηλή αρτηριακή πίεση, και  εμβρυϊκή θνησιμότητα. (ATSDR 1990c? Kabata-Pendias και Pendias 1992μ Vymazal 1995). 

 

ΜόλυβδοςΟ μόλυβδος προκαλεί καρκίνο, καθώς και αρνητικά αποτελέσματα την αναπαραγωγή, το ήπαρ και τη λειτουργία του θυρεοειδούς, καθώς και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες (Eisler 1988b). Ο κύριες δυνητικες οικολογικες επιπτώσεις  των υδατικων ρύπων  προκύπτουν από την άμεση έκθεση  στο μολυβδο των φυκών, βενθικων ασπόνδυλων, και του γονου των ψαριών του γλυκού νερού και τα αμφίβιων. Μπορεί να βιοσυγκεντρωθεί από το νερό, αλλά δεν βιοσυσσωρεύεται και τείνει να μειώνεται καθώς αυξάνεται το τροφικό επίπεδο στους υδροβιους οργανισμούς των  γλυκών νερών  (Wong et al 1978?. Eisler 1988b). Ο μόλυβδος επηρεάζει αρνητικά τα φύκη, ασπόνδυλα και τα ψάρια. Υπάρχουν περιορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις στο αμφίβια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του νατρίου, μειωμένης ικανότητα μάθησης, καθώς και αναπτυξιακά προβλήματα (Horne και Dunson 1995? Freda 1991). Ψάρια που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα μολύβδου παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων του μυϊκου  και νευρολογικου εκφυλισμου και την καταστροφης, αναστολή της ανάπτυξης,  θνησιμότητα, προβλήματα αναπαραγωγής, καθώς και παράλυση (Eisler 1988b? EPA 1976). Ο μόλυβδος επηρεάζει αρνητικά την αναπαραγωγή των ασπόνδυλων. Και την ανάπτυξης των φυκών.. Μόλυβδος καταπιπτει κυρίως στα ιζήματα, αλλά γίνεται πιο βιοδιαθέσιμος σε συνθήκες χαμηλού pH,  σκληρότητας του νερου και την οργανική; ύλης (μεταξύ άλλων παραγόντων).  Ο μόλυβδος βιοσυσσωρεύεται στα άλγη, μακρόφυτα και  τους βενθικούς οργανισμούς, αλλά και οι ανόργανες μορφές του μολύβδου δεν βιομεγενθυνονται.

Σε υψηλά επίπεδα στα φυτά, ο μόλυβδος μπορεί να προκαλέσει μείωση της ανάπτυξης, της φωτοσύνθεσης, της μίτωσης και της απορρόφησης νερού (Eisler 1988b). Πουλιά και θηλαστικά υφίστανται επιπτώσεις από δηλητηρίαση από μόλυβδο, όπως βλάβες στο νευρικό σύστημα, τα νεφρά, το συκώτι, στειρότητα, αναστολή της ανάπτυξης, αναπτυξιακή καθυστέρηση, και αρνητικές συνέπειες στο αίμα (Eisler 1988b? Amdur et al 1991.).
Η δηλητηρίαση από μόλυβδο και σε ανώτερους οργανισμούς έχει συνδεθεί με μολυβένια  και οργανικές ενώσεις μόλυβδου , αλλά όχι με  έκθεση της τροφικής αλυσίδας στον ανόργανο μολύβδο (εκτός από μολυβένια σκάγια, μολύβια ή  το χρώμα) (Eisler 1988b).Υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις με άλλες μολυντικές ουσίες και διατροφή. Η δηλητηρίαση από μόλυβδο και σε ανώτερους οργανισμούς επηρεάζει κυρίως αιματολογικές και νευρολογικές διαδικασίες.


Μαγγάνιο

Αυξημένα επίπεδα μαγγανίου στα πτηνά έχουν αποδειχθεί ότι προκαλουν τις ακόλουθες επιπτώσεις: μείωση της αιμοσφαιρίνης, αναιμία, μειωμένη ανάπτυξη.  Στα θηλαστικά, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τροποποιήσεις των χημικών ουσιών του εγκεφάλου, γαστρικό ερεθισμό, καθυστέρηση της ανάπτυξης των όρχεων,  χαμηλό βάρος γέννησης, αλλαγές συμπεριφοράς, και μυϊκή αδυναμία (ATSDR 1991).


Υδράργυρος

Ο υδράργυρος είναι μια μεταλλαξιογόνος, τερατογόνος και καρκινογόνος , με  τοξικότητα στο περιβάλλον που κυμαίνεται ανάλογα με τη μορφή του υδραργύρου, την δοσολογία, και την οδό λήψης, καθώς και με το είδος του εκτεθειμένου οργανισμού, το φύλο, την ηλικία, και τη γενική κατάσταση (Eisler, 1987a, Fimreite 1979). Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό βιοσυσσώρευσης και βιομεγέθυνσης με τον υδράργυρο, με βιομεγεθυμένες συγκεντρώσεις που αναφέρονται στα ψάρια να φτανουν μέχρι και 100.000 φορές τις συγκεντρώσεις του νερού (Eisler 1987a, Κάλαχαν et al. 1979). Ο Μεθυλυδράργυρος είναι η πιο τοξική μορφή του ανόργανου υδράργυρου που  μεθυλιωνεται κυρίως από βακτήρια σε αναερόβια και σε αερόβια περιβάλλοντα. Οι οργανικές ενώσεις του υδραργύρου απορροφούνται πιο εύκολα και  αποβάλλονται δύσκολα  σε σχέση με ανόργανες μορφές του. Τα πρωταρχικά θύματα της οξείας έκθεσης είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα νεφρά στα πτηνά, τα ψάρια και τα θηλαστικά.

Στα ασπόνδυλα, τα αποτελέσματα κυμαίνονται από μη παρατηρήσιμα σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε ορισμένες μύγες και μειωμένη αναγέννηση του τομέα στα σκουλήκια (Eisler 1987a). Ο υδράργυρος μπορεί να εμποδίσει την μεταμόρφωση στους  βάτραχους  και έχει πολλές επιπτώσεις στα ψάρια. Στο νερό, σε συγκεντρώσεις ίσες ή πολύ κάτω ακόμη και 1 ppb (μέρος ανά δισεκατομμύριο), ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες  συνέπειες όπως: απώλεια όρεξης, εγκεφαλικες βλαβες, καταρράκτη, διαταραχές συντονισμού των κινήσεων, καθώς και αλλαγές στην συμπεριφορά (MacDonald 1993). Υπάρχουν, επίσης, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη, τη συμπεριφορά, το μεταβολισμό, την χημεία του αίματος, οσμορυθμιση και την ανταλλαγή οξυγόνου σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου (Eisler 1987a). Οι νεαροί οργανισμοί είναι συνήθως πιο ευαίσθητα από τους ενήλικες.

Το ανωτερο  τροφικό επίπεδο των ψαριών, πτηνών και θηλαστικών είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, λόγω της έντονης βιομεγέθυνσης του οργανοϋδραργυρου (Eisler 1987a).Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις στα πτηνά, συμπεριλαμβανομένων  της καθυστερημένη ανάπτυξης, αλλαγή της συμπεριφοράς ζευγαρώματος, τη μειωμένη γονιμότητα, μειωμένη ικανότητα επιβίωσης και  ανάπτυξης στους νέους οργανισμούς, και ατρησία γονάδων. Στα θηλαστικά, έχει αποδειχθεί ότι ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσει αταξία, αφαγία, τρέμουλο και μειωμένο συντονισμός κινήσεων (ATSDR 1994). Υπάρχουν επισης ποικίλες νευρολογικές και επιπτώσεις στην αναπαραγωγή  (al Cagiano et 1990?. Khera et al 1973.).

  

Ψευδάργυρος

Η ανάπτυξη,  επιβίωση και  αναπαραγωγή  σε πολλά είδη υδρόβιων φυτών και ζώων,  μπορούν όλα να επηρεαστούν αρνητικά από αυξημένα επίπεδα ψευδαργύρου (Eisler 1993). Ο ψευδάργυρος σε υδατικά συστήματα τείνει να μοιραζεται σε ιζήματα και λιγότερο συχνά διαλύεται σαν ένυδρα ιόντα ψευδαργύρου και άλλων οργανικών και ανόργανων ενώσεων (MacDonald 1993). Ο ψευδάργυρος είναι τοξικός για τα φυτά σε υψηλά επίπεδα, προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την επιβίωση και την αναπαραγωγή (Eisler 1993). Τα χερσαία ασπόνδυλα δείχνουν  ευαισθησία  σε υψηλά επίπεδα ψευδαργύρου,  με μείωση της επιβίωσης, της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής. Αυξημένα επίπεδα ψευδαργύρου μπορεί να  προκαλέσουν θνησιμότητα,  υποβάθμιση του παγκρέατος, μειωμένη ανάπτυξη και μειωμένη αύξηση βάρους των πτηνών (Eisler1993? NAS 1980)? και αυξημένες τιμες  ψευδαργύρου μπορουν να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα  προβλημάτων στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων: των καρδιαγγειακών, αναπτυξιακών, ανοσολογικών,  προβλήματα  στο ήπαρ και τα νεφρά , νευρολογικά, αιματολογικά (προβλήματα στο αίμα), στο πάγκρεας, καθώς και την αναπαραγωγή (Eisler 1993? Domingo 1994).

 

http://www.epa.gov/R5Super/ecology/html/toxprofiles.htm

 

 


 

Ταξινόμηση των κινδύνων των ουσιών στην ΕΕ

Πηγή:  επίσημη ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕ  ESIS

 

Αρσενικό και ενώσεις του

To αρσενικό είναι  ανθεκτικό στο περιβάλλον, συσσωρεύονται στους ζώντες οργανισμούς και σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι τοξικό για τα άγρια ζώα. Η έκταση των επιβλαβών επιπτώσεων μετά από έκθεση σε ενώσεις του αρσενικού εξαρτάται τόσο με τη μορφή και τη βιοδιαθεσιμότητα του αρσενικού.

Κίνδυνοι

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Ταξινόμηση και Επισήμανση σύμφωνα με τα πρότυπα του  κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1272/2008,

ΕΕ L 353 Τάξη κινδύνου

 Οξεία Toξ.3: Οξεία τοξικότητα, κατηγορίας 3

Υδατική Οξυτητα 1:  Οξύς κινδυνος για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας 1

Υδατική Χρόνιος 1 κινδύνους χρόνια για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας 1

Δηλώσεις κινδύνου

 H331Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. 

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

H40 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Ανθρώπινη Υγεία & Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 

Κινδύνος καρκινογένεσης / IARC Ομάδα: 1

Μεταλλαξιογένεση: συγκρουόμενα.

Τοξικότητα LD50 / LC50 mg / kg, σε ppm (αέρια): 763 

 

Χρώμιο και ενώσεις του

Η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ενώσεις του χρωμίου στο περιβάλλον, δεν είναι πιθανόν να επηρεάσει την υγεία.  Στο περιβάλλον, ενώσεις του χρωμίου μπορεί να είναι τοξική για ορισμένα είδη της άγριας ζωής. Σε μερικά υδρόβια είδη (αλλά όχι τα ψάρια) συσσωρεύουν χρώμιο και, συνεπώς, το μέταλλο συγκεντρώνεται στην τροφική αλυσίδα. Το επίπεδο της τοξικότητας του χρωμίου είναι πολύ εξαρτάται από οξειδωτική κατάσταση του. Το Χρώμιο (VI) ενώσεις απορροφούνται πιο εύκολα και πιο πολύ τοξικό από το χρώμιο (ΙΙΙ) ενώσεις.

Ανθρώπινη Υγεία & Περιβαλλοντική Εκτίμηση

 Κίνδυνος υδατικής τοξικότητας LC50LC50- Salmo gairdneri - 4,4 mg / l - 96 ώρες

 καρκινογένεση / IARC Ομάδα 3 [Cr και Cr (III)Ενώσεις], 1 [Cr (VI) ενώσεις] 

Μεταλλαξιογένεση: Θετική 

 

Νικέλιο και Ενώσεις του

Ρίψεις  νικελίου είναι απίθανο να έχουν άμεση επίδραση στο τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον.  Η χρόνια έκθεση μέσω εισπνοής καπνών νικέλιο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Νικέλιο μπορεί να συσσωρευτει στο έδαφος και στα ιζήματα και μπορεί τελικά να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων. Δεν φαίνεται να συσσωρεύεται στα ψάρια, φυτά ή ζώα που χρησιμοποιούνται για τροφή.

  

R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση inhalation.


Ταξινόμηση και Επισήμανση Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1272/2008,

Τάξη κινδύνου Καρκιν.: 2 Καρκινογόνο, Κατηγορία 2

δέρματος Ευαισθητ.. 1 του δέρματος ευαισθητοποιητικών κατηγορίας 1

Δηλώσεις κινδύνου H351 υπόνοιες καρκινογένεσης <οδό κατάσταση της έκθεσης, εφόσον είναι αδιαμφισβήτητα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει άλλη διαδρομές της έκθεσης να προκαλέσει τον κίνδυνο>.


Ανθρώπινη Υγεία & Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Κίνδυνος υδατικής τοξικότητας EC50EC50 - Daphnia magna - 0,095 mg / l - 21 ημερες Υδατική τοξικότητας LC50LC50 - Salmo gairdneri - 17,1 mg / l - 96 ώρες

Καρκινογένεσης / IARC Ομάδα: 2 B [νικελίου μέταλλο και κραματα] 1 [Ενώσεις του νικελίου] 

Μεταλλαξιογένεση: Αντικρουόμενα

 

Χαλκός και Ενώσεις του

Ρίψεις που οδηγούν σε αφύσικα επίπεδα χαλκού ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντικές και επιπτώσεις στην υγεία. Σε αυτήν την τοπική κλίμακα, χαλκός συσσωρεύεται σε ορισμένα οργανισμούς και σε υψηλές συγκεντρώσεις έχει τοξικές επιδράσεις σε ορισμένα είδη της υδρόβιας ζωής και ορισμένους μικροοργανισμούς του εδάφους δυνητικά διασπώντας διεργασίες της τροφικής αλυσίδας

 

Ανθρώπινη Υγεία & Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

Κίνδυνος υδατικής τοξικότητας EC50EC50:- Daphnia magna - 0,035 mg / l - 21 ημέρες 

Υδατική τοξικότητα LC50LC50: - Oncorhynchuskisutch - 0,017 mg / l - 96 ώρες

Μεταλλαξιογένεση:  Θετική 

Τοξικότητα LD50 / LC50 mg / kg, σε ppm (αέρια):  > 5000

 

 

Ολικός οργανικός άνθρακας

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) περιγράφει κάθε οργανική (που περιέχει άνθρακα), ένωση που  διαλύεται στο νερό.  Ο  ολικός οργανικός άνθρακα είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται συχνά ως μη-ειδικό δείκτη της ποιότητας του νερού. Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές χημικές ουσίες. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα προβλήματα υγείας καθώς αυτά θα διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες χημικές ουσίες που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση. Τα υψηλά επίπεδα  ρίψεων σε ένα φυσικό υδατικό σύστημα μπορεί να υπονομεύσει τη λειτουργία του οικοσυστήματος, δεδομένου ότι προωθεί την ανάπτυξη των αναερόβιων βακτηρίων που οφείλεται σε χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

Πηγή:  επίσημη ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕ  ESIS


Σχετικά

Κίνδυνοι του Νικελίου στα ψάρια

Κίνδυνοι του Χρωμίου στα ψάρια

Κίνδυνοι στην ανθρώπινη υγεία -Διεθνής Οργανισμός Υγείας

Κίνδυνοι απο το Νικέλιο

Κίνδυνοι απο το αρσενικό

Κινδυνοι απο το Χρώμιο

Κινδυνοι απο τον σίδηρο

Κινδυνοι απο τον Μολυβδο

Κίνδυνοι απο το Μαγνήσιο

Η Ρύπανση του Βόρειου Ευβοϊκού


Free web analytics, website statistics Statistics