Η υποβάθμιση του φυσικού αλλά και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δημιουργούν μείζονα προβλήματα ποιότητας ζωής  στο δήμο μας. Η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος ανάπτυξης και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών είναι οι τρείς αλληλένδετες βασικές αρχές του συλλόγου μας. Επιζητούμε την υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη που  σέβεται την φύση, την βιοποικιλότητα και την ευημερία των δημοτών με την εφαρμογή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Ονειρευόμαστε έναν υγιή και ευημερούντα δήμο που οι κάτοικοι  εκτιμούν και φροντίζουν το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά τους για το μακροπρόθεσμο όφελος τους. Επίκεντρο της φιλοσοφίας μας είναι η αειφορία δηλαδή η κάλυψη των σημερινών αναγκών χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

 

"Το ύστατο κριτήριο της ηθικής μιας κοινωνίας είναι το είδος του κόσμου που αφήνει στα παιδιά της". -Dietrich Bonhoeffe

Ποίοι είναι οι στόχοι μας

Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το τόπο από απειλές όμοιες με αυτές από τον λιθάνθρακα.  Αυτή είναι η κύρια αποστολή και λόγος ίδρυσης του συλλόγου. Παράλληλα ο σύλλογος, πέρα από την περιβαλλοντική προστασία έχει σαν στόχο να υποβοηθήσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής με ανάδειξη και ενθάρρυνση των αυτοχθόνων δυναμεων.   

Ο σύλλογος πιστεύει θα  επιτύχει αυτή την αποστολή εκπληρώνοντας τους παρακάτω στόχους.

 

(1).    Μαζεύοντας και μοιράζοντας στους κατοίκους και εμπλεκομένους θεσμικούς με τεκμηριωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για το περιβάλλον και τις συνέπειες διαφόρων δράσεων

 

(2). Κινητοποιώντας, οργανώνοντας και συντονίζοντας τις τοπικές δυνάμεις σε κοινή δράση

 

(3). Καταγγέλλοντας  και δημοσιοποιώντας παραλείψεις και αποκλίσεις από τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων

 

(4). Συμμετέχοντας στις δράσεις και ενέργειες άλλων φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Παρόλο που η λιθανθρακική απειλη ήταν ο λόγος σύστασης μας, είμαστε εδώ για να μείνουμε.  Είμαστε εδώ για να ασκήσουμε κοινωνικό έλεγχο και να καταστήσουμε υπόλογο κάθε επιχείρηση, δημόσιο φορέα,  η ιδιώτη, που θα θελήσει επιβουλευθεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μας. Δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη. Αντίθετα πιστεύουμε στη αειφόρο ανάπτυξη που θα προστατεύει την ποιότητα ζωή μας, την υγεία μας και θα σέβεται το περιβάλλον. Αυτή η συνύπαρξη είναι δυνατή και είναι αυτό που επιδιώκουμε.

Περισσοτερα από την συνέλευση της 29/11/09

 


Οι δραστηριότητες μας.

Προστασία του περιβάλλοντος

-Αποτροπή Δημιουργίας ΒΙΠΕ στην Περιοχή

-Προστασία του Βόρειου Ευβοϊκού

-Προστασία του ποταμού Κηρέα

-Προστασία υγρότοπων του δήμου

 -Anάδειξη της άγνωστης οικολογικής αξίας της περιοχής

-Προστατευόμενες περιοχές της Ευβοιας- ενημέρωση

-Μεταλλειοκτησίες

-Τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Μαντουδι

-Μονάδα φυσικού Αερίου που προγραμματίζεται στο Μαντούδι

-Ξεπούλημα Δεξαμενών Πετρελαίου στο Κυμάσι

-Μόλυνση στο πόσιμο νερό, ενημέρωση

-Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, ενημέρωση

-Μέτρα και διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων

-Ποιότητα νερών κολύμβησης, ενημέρωση

-Χωροκατακτητικά Είδη

-Περιβαλλοντική ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας κλπ

Για την Βιοποικιλότητα

Καταγραφή του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος (ενδιαιτημάτων, πανίδας και ορνιθοπανίδας που κινδυνεύει)

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος

Πρόταση στην Ν.Α. Εύβοιας για προστασία της βιοποικιλότητας

Ενημέρωση για την προστασία τοπικών υγροτόπων

Δημόσιες καταγγελίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις και εδώ

-Πως μπορείς να βοηθήσεις την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας

Άλλες δράσεις (έλεγξε εδώ)

 

Αντιπυρική προστασία

Καταγραφή των κανόνων και αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών

Πληροφόρηση για την δημιουργία εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας

Πρόταση για την εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος πυρανίχνευσης

Κοινωνικός έλεγχος και παρεμβάσεις

Προσπάθεια προώθησης δημιουργίας εθελοντικών ομάδων

Εκστρατεία για την αγορά δασοπυροσβεστικών οχημάτων

Πολιτιστικά

Χαρτογράφηση και καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων και διατηρητέων στο δήμο

Καταγραφή πολιτιστικής πολιτικής και δυνατοτήτων παρέμβασης

Ανάδειξη και προβολή της ιστορίας της περιοχής και πολιτιστικών στοιχείων

Λέσχη ανάγνωσης

Πολιτιστικές προτάσεις

Πολιτιστική ενημέρωση και εδώ

Βήμα για κοινωνικό έλεγχο στις τοπικές αρχές

Οικονομική ανάπτυξη

Ενημέρωση για το ορυκτό πλούτο της περιοχής

Προτάσεις για το ναυπηγείο

Πρόταση για την δημιουργία Μαρίνας και εδώ

Ανάπτυξη του περιπατητικού και ποδηλατικού τουρισμού στις οροσειρές Κανδήλι και Πυξαρια

Ανάδειξη και τουριστική προώθηση των παραλιών του δήμου

Άλλες προτάσεις  και παρεμβάσεις για αειφόρο αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος

Κοινωνικά θέματα

-Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών- ενημέρωση

-Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία- ενημέρωση

-άλλα θέματα

 

Για το Λιθάνθρακα

Πέρα από τις γνωστές δραστηριότητες όπως το ενημερωτικό φυλλάδιο που διανείμαμε στο δήμο τις αρχές Οκτώβρη 2007 και  άναψε κυριολεκτικά φωτιές  έχουμε αναλάβει και τις παρακάτω δράσεις: Είμαστε χαρούμενοι όταν βλέπουμε διαφόρους φορείς να χρησιμοποιούν τα στοιχεία μας από αυτό το φυλλάδιο στις διαβουλεύσεις τους. Άλλες άγνωστες δράσεις για το λιθάνθρακα

  • Καταγραφή των συνεπειών του λιθάνθρακα και απάντηση στις αιτιάσεις της κυβέρνησης και άλλων φορέων (ΣΕΣΣ, κλπ.) για εισαγωγή του στο ενεργειακό μείγμα της χωρας (Δες  λεπτομερειες http://www.kireas.org/information.htm#coal  και  http://www.kireas.org/aitiaseis.htm και http://kireas.org/smf/index.php?topic=245.0
  • Ενεργό λόμπι (με γράμματα, τηλεφωνά και προσωπικές επαφές) σε όλους του βουλευτές του νομού μας και νομαρχία με κάποια ορατά αποτελέσματα
  • Καταγγελίες με τεκμηριωμένα στοιχεία στον Υπουργό ανάπτυξης και Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με ανοιχτή επιστολή που έχει σταλεί για δημοσίευση σε όλες τις Αθηναϊκές εφημερίδες.  Αντίγραφα της επιστολής είναι στη διάθεση όλων σας
  • Καταγγελίες στη Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ) που θα αξιολογήσει το επόμενο στάδιο της αίτησης της ΗΡΩΝ
  • Καταγγελία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στη ειδική επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της βουλής για αποκλίσεις και ελλείψεις κατά την έκδοση της θετικής γνωμοδότησης υπέρ της ΗΡΩΝ.
  • Το ενημερωτικό φυλλάδιο για τις επιπτώσεις της «νέας» τεχνολογίας καύσης καθώς και την διαδικασίας που απαιτείται για την τελική άδειοδοτηση.
  • Διαγωνισμός  ζωγραφικής για ευαισθητοποίηση ενάντια στο λιθανθρακα
  • Νομικές ενέργειες
  • Διάβασε το χρονικό του αγώνα κατά του λιθάνθρακα για πληρέστερη ενημέρωση των παρεμβάσεων μας
  • περισσότερες λεπτομέρειες για την επιτυχημένη αντι-λιθανθρακικη  δράση έλεγξε τις σελίδες http://kireas.org/smf/index.php?board=4.0

 

 

Προτάσεις του συλλόγου

-Προτάσεις στην κοινωφελή επιχείρηση του δήμου για τουριστική ανάπτυξη

-Προτάσεις για το πολιτισμό

-Πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής

-Εγκατάσταση συγχρόνου συστήματος πυρανίχνευσης και έγκαιρης προειδοποίησης

-Μέτρα αντιπυρικής προστασίας

-Συμμετοχή του δήμου στη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων»

-Αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής μας - υλοποίηση Νομαρχιακής μελέτης

-Γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες μας

-Πρόταση για την Προστασία της Ευβοϊκής Βιοποικιλότητας προς την Ν.Α.

-Προστασία, αποκατάσταση, και ανάδειξη των Ενετικών πύργων και οχυρώσεων στο δήμο Κηρέως

-Δημιουργία σύγχρονου πολυ-πολιτιστικού κέντρου στο δήμο Κηρεως

-Να τιμηθεί η σφαγή του Μαντουδίου το 1823

-Δίκτυο δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wi-Fi) στο Μαντούδι.

Άλλες προτάσεις του Συλλόγου στο Δήμο ΚηρέωςΙστορία του Συλλόγου

Ο σύλλογος πρωτοεμφανίστηκε σαν "Ομάδα Φίλων και Πολιτών  Μαντουδίου" στις 2 Οκτωβρίου του 2007 με κύριο σκοπό να αποτρέψει την δημιουργία μονάδας λιθάνθρακα στην περιοχή (δες ιστορικό αυτού του αγώνα εδώ).

Στις 7/11/2007 έκανε να αίτηση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας απο την ομάδα για να γίνει σύλλογος και πήρε την έγκριση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 9/2/2008 με αριθμό μητρώου 8/2008. Στις 7/1/2008  ο  kireas.org λανσάρει την παρούσα ιστοσελίδα.

Στις 9/3/2008 αναδείχτηκαν σαν πρόεδρος ο κ.  Γ. Μουρτοπάλλας, σαν αντιπρόεδρος ο Γ. Κομματάς και σαν γραμματέας ο Α. Βούλγαρης.  Στις 18/4/2010 το νεο Δ.Σ. είχε σαν πρόεδρο το Γ. Μουρτοπάλλα, το Χ. Σπανό σαν αντιπρόεδρο και το Γ. Κομματά σαν γραμματέα.

Στις 10/1/11 ο κ. Μουρτοπάλλας (πρόεδρος), ο Χ. Σπανός (αντιπρόεδρος)  και αλλα μέλη παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. του συλλόγου με δημόσια επιστολή τους. Τα εναπομείναντα μελη του Δ.Σ. συγκρότησαν Διοικούσα Επιτροπή με σκοπό την διενέργεια εκλογών για νέο Δ.Σ. με πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τον Γ. Μπαλαμπάνη και αντιπρόεδρο τον Γ. Κομματά.


Το Σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Στις 11/9/11  εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. του συλλόγου με πρόεδρο τον Γ. Μπαλαμπάνη, αντιπρόεδρο την Π. Λυμπέρη-Τσιπτσή και γραμματέα την Μ. Στεφανιώτου.


Πως μπορείτε να γίνεται μέλη του συλλόγου

 Με αίτηση προς το Δ.Σ. του συλλόγου συνοδευόμενη με δήλωση αποδοχής των όρων του  καταστατικού και των σκοπών του συλλόγου. Μπορείτε να αποστείλετε την συμπληρωμένη και υπογεγραμένη φόρμα της αίτηση εγγραφής ταχυδρομικά, με φαξ ή με email.  Κατεβάστε την φόρμα εγγραφής εδώ


 

"Ποτέ μην αμφιβάλεις ότι μια μικρή ομάδα ενδιαφερόμενων και αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Στην πραγματικοτητα είναι το μόνο πράγμα που τον έχει αλλάξει ποτέ."  Margaret Mead (1901-1978).

«Μόνο όταν θα έχετε κόψει και το τελευταίο δέντρο. Μόνο όταν θα έχετε δηλητηριάσει και το τελευταίο ποτάμι. Μόνο όταν θα έχετε ψαρέψει και το τελευταίο ψάρι. Μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα λεφτά δεν τρώγονται.»  Ινδιάνικη Προφητεία

 

 

"Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει." Jacques-Yves Cousteau ( 1910-1997 , Γάλλος ωκεανογράφος)