Πολιτισμός

Κύρια θέση του συλλόγου στα πολιτιστικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια με την βοήθεια του δήμου, της εκπαιδευτικής κοινότητας και άλλων φορέων για μια ουσιαστική ανάπτυξη του πολιτισμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Χρειάζεται μια σειρά ενεργειών και στρατηγικών που θα δίνει περισσότερη έμφαση στην τοπική δημιουργία και όχι την κατανάλωση (θεαμάτων η ακροαμάτων) όπως γίνεται συνήθως. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να έχουν εμφανή και διαρκή αποτελέσματα. Για παράδειγμα μια συναυλία ή θεατρική παράσταση μπορεί να δημιουργήσει έμπνευση και κάποια εναύσματα αλλά συνήθως δεν έχει  εμφανή ή διαρκή πολιτιστικά αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ισοβαρής έμφαση με κινητροδότηση και υποδομές σε όλες τις μορφές του πολιτισμού και τέχνης  (όπως λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική, φωτογραφία,  κινηματογράφος/video, αγγειοπλαστική, λαϊκή τέχνη, κλπ)  και όχι μόνο στη μουσική, το χορό ή το θέατρο όπως συνηθίζεται.

 

Πολιτιστικά Νέα

 


Προτάσεις

 

Υποδομές

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαντουδίου

ΟΙ σύλλογος υποστηρίζει την πρόταση του αγροτικού συνεταιρισμού για αρχαιολογικού μουσείου στο Μαντούδι. Συγκεκριμένα ο συνεταιρισμός είναι στη διαδικασία αναπαλαίωσης του ιστορικής αξίας "αρχοντικού Βουδούρη" με την προοπτική να χρησιμοποιηθεί σαν εκθετήριο των αρχαιολογικών ευρημάτων από τις επικείμενες ανασκαφές στην Αρχαία Κήρινθο από την Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή. Ο συνεταιρισμός προτείνει τα ευρήματα μικρής αξίας να φυλάσσονται σε αυτό το χώρο αντί να σαπίζουν στις αποθήκες κάποιου μεγάλου μουσείου μακριά από τα μάτια των επισκεπτών. Ο σύλλογος στηρίζει αυτήν τη πρωτοβουλία και θα αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες να την προωθήσει. Η δημοτική αρχή έχει υποβάλει πρόταση στο
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007-2013  για αναστήλωση του αρχοντικού Βουδούρη (€ 1.000.000). Η πρόταση έχει ενταχτεί για  χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ν.Α. Εύβοιας.   Όπως θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο το πρόβλημα είναι πολυπλοκότερο ( Ούτε συζήτηση για Αρχαιολογικό Μουσείο στην Βόρεια Εύβοια!!!  Βόρεια Εύβοια 13/8)


Μεταλλευτικό/Βιομηχανικό Μουσείο

Ο συνδυασμός Τριάντη  προώθησε την ανάγκη να διατηρηθεί η παράδοση και πάνω από έναν αιώνα μεταλλευτική ιστορία της περιοχής κυρίως στην εξόρυξη και επεξεργασία λευκόλιθου. Ένας φόρος τιμής και μνήμης στους κατοίκους που έχασαν την ζωή τους στις γαλαρίες εξόρυξης.  Η δημιουργία Μεταλλευτικού Μουσείου  προτάθηκε στις παλιές εγκαταστάσεις Παπαστρατή.  Η Δημοτική Αρχή επίσης προωθεί έμπρακτα αυτή την ιδέα και έχει ζητήσει χρηματοδότηση ο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007-2013  για την μετατροπή κτηρίων παραλίας Κυμασίου σε Βιομηχανικό Μουσείο (€ 1.000.000)

Θεματική διαδρομή "Δρόμος του Λευκολίθου"

Ο σύλλογος συμμερίζεται την ανάγκη ενός τέτοιου μουσείου και στο παρελθόν είχε προτείνει την δημιουργία συμπληρωματικής  προ το μεταλλευτικό μουσείο  θεματικής διαδρομής` "ο δρόμος του λευκόλιθου", που θα ακολουθούσε τον λευκόλιθο από την εξόρυξη του, σταδία κατεργασίας μέχρι την τελική εκφόρτωση σε πλοία για εξαγωγή.

 

Πολιτιστικό Κέντρο και βιβλιοθήκη πολυμεσων

Ο σύλλογος οραματίζεται την δημιουργία αν πολιτικού κέντρου (με ωδείο, αίθουσες χορού, θέατρο, εργαστήρια ζωγραφικής, κλπ) και μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης πολυμέσων


 

Δραστηριότητες

Ανάδειξη Πολιτιστικού Πλούτου

Δράσεις όπως η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, η παραγωγή και διάδοση πληροφοριακού και ψηφιακού  ενημερωτικού υλικού, δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, καλύτερη σήμανση των χώρων, εκπαίδευση πολιτιστικών οδηγών και η διοργάνωση εκδηλώσεων ή φεστιβάλ είναι αναγκαία για την ανάδειξη της πολιτιστικού μας πλούτου. Η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει χρηματοδότηση ο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2007-2013  για ανάδειξη στοιχείων πολιτιστικής κληρονομίας (€ 1.000.000) (λεπτομέρειες για τη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής εδώ και εδώ


Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Ο σύλλογος σε πρόταση προς την Νομαρχιακή Αρχή έχει ζητήσει  ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και αύξηση της επισκεψιμότητας τους με την δημιουργία μονοπατιών, την συντήρηση και τη σήμανση υπαρχόντων μονοπατιών, την κατασκευή παρατηρητηρίων, την δημιουργία κέντρου ενημέρωσης, την διοργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών, καθώς και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού και οικοτουριστικών οδηγών. Ο σύλλογος έχει ζητήσει από την Δημοτική Αρχή να υλοποίηση των προτάσεων της νομαρχιακής μελέτης για ανάδειξη του φυσικού πλούτου

 

Λέσχη ανάγνωσης και λίστα βιβλίων

Ο σύλλογος έχει απευθύνει στην τοπική κοινωνία ανοιχτή πρόταση την σύσταση λέσχης ανάγνωσης και κάθε περιοδικά δημοσιοποιεί μια λίστα προτεινόμενων (συνήθως βραβευμένων η διακεκριμένων) βιβλίων. Περιμένουμε την ανταπόκριση σας. Λεπτομέρειες για την λέσχη -     (βιβλιό-προτάσεις εδώ)

 


Καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων

για υποδομές

  ΠΕΠ 2007-2013

Θα πρέπει γρήγορα (πριν χαθούν οι προθεσμίες) να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που δίνονται από τα  ΠΕΠ 2007-2013 για την «ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» (δες περισσότερες λεπτομέρειες εδώ ).

Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα και Ηπειρο διαπιστώνεται οτι: "Μια αποτί΅ηση της ως σή΅ερα διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέ΅ατος, ΅ε τις διάφορους επι΅έρους ΅ορφές του, είναι ότι έχει υπάρξει ση΅αντική προσπάθεια για την προστασία του (περισσότερο ως προς τους αρχαιολογικούς χώρους, πολύ λιγότερο ως προς τα τοπία και ως προς τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, σε ενδιά΅εσο επίπεδο για άλλες ΅ορφές όπως πχ. οι παραδοσιακοί οικισ΅οί). Οι προσπάθειες αυτές δη΅ιουργούν ΅ια καλή βάση, αλλά επιβάλλουν τη συνέχισή τους, ΅ε ε΅βάθυνση και ταυτόχρονα διεύρυνση σε όλες τις ΅ορφές πολιτιστικού αποθέ΅ατος.Αν η προστασία του πολιτισ΅ού αποτελεί αυτοσκοπό, ταυτόχρονα ο πολιτισ΅ός αποτελεί εξαιρετικά ση΅αντικό (δυνητικό) τουριστικό πόρο. Πολιτιστικά στοιχεία που προστατεύονται προσελκύουν επισκέπτες, και το ίδιο συ΅βαίνει ΅ε τις πολιτιστικές υποδο΅ές όπως τα ΅ουσεία, αλλά και άλλων ειδών που αφορούν τις ενεργητικές πολιτιστικές δραστηριότητες (΅ουσική, κλπ.). Από την άποψη αυτή, στη ΧΕ έχει υπάρξει αξιοποίηση τέτοιων στοιχείων, και η ανάπτυξη νέων ΅ορφών τουρισ΅ού στις ορεινές περιοχές των τριών περιφερειών συνδέεται σε ΅εγάλο βαθ΅ό ΅ε την αξιοποίηση πολιτιστικών (και φυσικών-πολιτιστικών, όπως το τοπίο) πόρων, ΅εταξύ των άλλων ΅έσω δικτύωσης, ενοποίησης αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών χώρων, καθιέρωση πολιτιστικών διαδρο΅ών, σύνδεση των πολιτιστικών πόρων ΅ε ιδιωτικά κεφάλαια και χορηγίες. Ωστόσο, υπάρχουν ακό΅α πολύ ση΅αντικά περιθώρια σύνδεσης του πολιτισ΅ού ΅ε τον τουρισ΅ό. Η ΅εγάλη ποικιλία των πόρων της πολιτιστικής κληρονο΅ιάς της περιοχής ΘΣΗ συνιστά ένα ισχυρό δυνα΅ικό για τους το΅είς της οικονο΅ικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Επο΅ένως, αν επιτευχθεί η τοπική ανάπτυξη, ΅έσω σχεδίων αξιοποίησης αυτής της ποικιλίας πόρων της πολιτιστικής κληρονο΅ιάς όπως κατοικία ή παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ΅νη΅εία, αρχαιολογία, γαστρονο΅ία, τεχνογνωσία και παραδόσεις, παραδοσιακά επαγγέλ΅ατα, ιστορία, πολιτισ΅ός, περιβάλλον και τοπία, ανταποδοτικά, επιτυγχάνεται στην ουσία η εξασφάλιση των συνθηκών της συνέχειάς των στοιχείων της". λεπτομέρειες

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» -Υποπρόγραμμα 3.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα για του ΟΤΑ στο υποπρόγραμμα  θέτει τις παρακάτω προτεραιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα

Υποπρόγραμμα 3: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες

Η κοινωνική δράση των Ο.Τ.Α. και η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών αγαθών αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων των δήμων για έργα, μελέτες και ενέργειες που αφορούν υποδομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα νέας γενιάς.

 • Στην εξασφάλιση – ενίσχυση των απαραίτητων υποδομών, εξοπλισμού και μέσων για την παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Στη συγκράτηση του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων στις γενέτειρες περιοχές.
 • Στην ανάπτυξη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.
 • Στην ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού πλούτου.

Ανάμεσα στις  επιλέξιμες δράσεις  είναι και το Μέτρο 3.5 Πολιτισμός και Μέτρο 3.4 Αθλητισμός..

λεπτομέρειες στο http://magrathea.eetaa.gr/thiseas/index.html

 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Το Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο για το το τουρισμό προωθεί ανάμεσα στα άλλα και τις παρακάτω μορφές τουρισμού:  Πολιτισμικός τουρισμός,  Θρησκευτικός τουρισμός, Τουρισμός φύσης, και Γεωτουρισμός

Στα πλαίσια αυτά  δημιουργεί ευκαιρίες  για την ανάπτυξη και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Συγκεκριμένα  το πλαίσιο προβλέπει και τα παρακάτω:

"Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά - θεματικά πάρκα, κ.λπ.).

Προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος και τοπίου.

Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων.

Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.).
Στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας και γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.

 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS).

Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά)
"

λεπτομέρειες

 

για δραστηριότητες ή τεχνες

 

Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωση Νομού Εύβοιας -ΝΕΛΕ

Μπορεί να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΝΕΛΕ (πέρασε στο δήμο). Η Λαϊκή Επιμόρφωση λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οι βασικοί θεματικοί άξονες της ΝΕΛΕ στην Εύβοια συμπεριλαμβάνουν και τα παρακατω :

-Παραδοσιακά επαγγέλματα που φθίνουν και λαϊκή τέχνη όπως αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική, υφαντική, ράψιμο παραδοσιακών φορεσιών, χειροτεχνία, κέντημα μηχανής, κοπτική ραπτική κλπ.

-Πολιτιστικές παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην επιμόρφωση σε πολιτιστικά θέματα όπως θεατρική παιδεία, ζωγραφική, κεραμική, κόσμημα, φωτογραφία, χορωδία, παραδοσιακοί χοροί, κουκλοθέατρο κλπ.

 -Προβολή της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από ομιλίες-διαλέξεις, την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και άλλους χώρους, μουσεία και οργάνωση εκθέσεων τοπικής λαϊκής τέχνης.

-Αλφαβητισμός, κυρίως σε άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι κλπ ).Πληροφορίες: neleevia@otenet.gr  

Περισσότερες πληροφορίες

 

Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Ξεκίνησε το 1994 ως ιδέα της Μελίνας Μερκούρη, εφαρμόστηκε αρχικά ως πιλότος σε 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Από το 2001 ξεκίνησε η εξακτίνωσή του επιμορφώνοντας όλους τους εκπαιδευτικούς ανά νομό.  Το Μάρτιο 2004 πάγωσε η χρηματοδότηση και κατά συνέπεια και η εφαρμογή και σήμερα αναμένετε νεότερη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας λεπτομέρειεςΕργατική και αγροτική εστίες

Η εργατική και αγροτική εστία δίνουν στους δικαιούχους δωρεάν εισιτήρια για θέατρα καθώς και δελτία για την αγορά βιβλίων κλπ.. λεπτομέρειες

 


Φωτογραφίες από όλο το κόσμο

Wowzio

o • o
Εκθέσεις από όλο τον κόσμο (κάνε κλικ)


Εκθεση Μιρο στο Μουσειο Μοδερνας Τεχνης Νεα Υορκ Έκθεση Μιρό στην Νέα ΥορκηΣανγκαλ και ρωσικο θέατρο Chagall και ""Ρωσικό θέατρο

Ιάπωνες φωτογράφοι, έκθεση φωτογραφίας, Carroussel Λούβρο στο Παρίσι Ιάπωνες φωτογράφοι, έκθεση φωτογραφίας, Carroussel Λούβρο στο Παρίσι

Bienale Φωτογραφίας στο Brighton "Μνήμη του Πυρός: Ο πόλεμος των εικόνων και οι εικόνες του πολέμου" Bienale Φωτογραφίας στο Brighton "Μνήμη του Πυρός: Ο πόλεμος των εικόνων και οι εικόνες του πολέμου"

Φωτογραφίες για ένα αειφόρο πλανήτη: Βραβείο Pictet 2008

Δες  ξεχασμένα αριστουργήματα στην απαγορευμένη πόλη, Πεκίνο

Πινακοθήκη του περιοδικού Spiegel

Γερμανοι φωτογράφοι Γερμανοί φωτογράφοι από το Spiegel (κάνε κλικ στις φωτογραφίες)

Νεοι καλιτέχνες  γκαλερι μοδας

Lena Beleke Heuballen, Feld, PanoramaΚρυα Βρυση    "Πελέκι" Ακρόπολις Αρχαίας Κηρήνθου -Κρύα Βρύση

Ποιοι είναι οι προστατευόμενοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στο δήμο

 


 

 

 
web analytics hit counter
Powered by web analytics company .