Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin May 09, 2013, 12:24:44 AM:
: admin May 09, 2013, 12:24:44 AM
  KYA . (: 20-9)

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%95%CE%9120-%CE%A99%CE%A5 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%95%CE%9120-%CE%A99%CE%A5)

Kireas.org ( 93 (http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%95%CE%9120-%CE%A99%CE%A5)) . H KYA    , . ( (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=246)). O kireas.org .. 391 1004 B/24.4.13 (http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8qZcZTSsH80R_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYVorhZu_05ccrAo3rRhkOJF61Bcf58GJIiCNgCL-Y8K)    :

    (, , ),
,

.

6


2000, - (), , .
2015 , , .

6 ( 2021)


(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/kireasekilwsh_zpsa863eb9b.jpg)


Kireas.org


(https://docs.google.com/presentation/d/1Di6KvhWloBYAPkeHCB_2eWcTBdplo8gNLNs8FDPtlfc/edit#slide=id.g7c6fed1a_2_123)


1.     (  . 51/2007 12 .5)  . . .   10         2015 2021 .   .    .       . 51/2007 12 .5  (  , , , ).

2.      .   ( 13   ..51/2007  2000/60/ʻ)      (  2000/60/, .. 51354/2641/103 1909 8/12/10).

3.         [ ... 33318/3028/1998  37338/1807/2010 2008/56/ ]       B. ( tura 2000,   )     ( .3937/2011).

4.        6, ..51/2007 .

5.      .   11   . 51/2007

6.        2008/1/    2010/75/ (.. .. 11014/703/104/2003 .. .. 15393/2332/2002) .

7.        (. , , , ) 19640/79 ( 1136) " "


1.     ..    P. 4  (GR071 9R000200004N) .       () .    . .     .

2.    P.4  (GR071 9R000200004N)    ( LAT:  3839'41.27"N, LON:  2335'59.84"E   LAT:  3839'51.85"N  LON:  2334'47.20"E)

3.    1  (GR071 9R000200001N : GR242271) GR2420003  K   (   RBD07_0205_065) .   WWF     .
 
4.    GR2420003 K  6 ..51/2007. GR2420003     92/43/  Life 99   .

5.        .1650/86  ( 18 21)

6.    .1-.4 (GR071 9R000200001N) 11, .. 51/2007


7.          ()      .. 39624/2209/103/2009    .. 2226, 20-9-11

8.          RBD07_09_096  1.        ( LAT:  3847'44.08"N, LON  2330'1.88"E) ( ,   40 . WWF EUB16, , 40   . GR242272/ WWF EUB15        WWF EUB20) )   .   ( ,     WWF)

2.    (   WWF EUB19, -   . WWF EUB16, , . GR242272/ WWF EUB15        WWF EUB20)      (   RBD07_0205_065)   ..

3.    (   WWF EUB19, -   . WWF EUB16, , . GR242272/ WWF EUB15        WWF EUB20)    ( RBD07_07_119)

4.      (   WWF EUB19, -   . WWF EUB16, , . GR242272/ WWF EUB15        WWF EUB20) 6, ..51/2007 .
    ...  ( )

1.         RBD07_10_101. .  , ( , )   ..    RBD07_10_101 (     )

2.    ...    RBD07_09_098, RBD07_10_102  RBD07_10_102 ...   (  ( 46-0). ..  ,  (1)    RBD07_09_098    91/271/ʻ, (2)    RBD07_10_102   (3)   RBD07_10_103    

Kireas.org

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.