Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin August 06, 2009, 04:46:11 AM: -
: admin August 06, 2009, 04:46:11 AM
. 3422/2005  ( 303/`/13.12.2005)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/303a_05.1172580651403.pdf) ,

.. 9269/470/2007 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/286b_07.1173953316183.pdf)  ( 286/`/2.3.2007) , 4 5 . 1650/86, 2 3 . 3010/02 (1391/) 3 (. 7) 4 (. 4) 2003/35/ , 85/337/ 96/61/ .

.. .. 1764/653/2006  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf) ( 327/`/17.3.2006) , 2003/4/ 90/313/ʻ .

.. 148/2009 - 2004/35/ 21 2004, (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/190a_09.1254831742421.pdf)
9. 1180/81 ( 293/) (http://www.minenv.gr/4/ypexode4/pd%201180/81.htm) : , , .

10. . 1650/86 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/160-86.1111230803158.pdf) ( 160/): .


11. . 3010/02 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a91-02.1127382123394.pdf) ( 91/) : .1650/1986 97/11/ 96/61/,

12. 69269/5387/90  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/678-90.1111227184114.pdf)( 678/) , (...), (...) , .1650/1986.

13. 15393//2332/02 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1022_2002.1127287549020.pdf) ( 1022/) : 3 .1650/1986 1 .3010/2002. (http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2938&cat_id=788)

14. H..11014/703/104/03  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/332b-03.1122637371388.pdf)( 332/) : (....) (...) 4 .1650/1986 ('160) 2 .3010/2002.
. 117266/03 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/EGK_117266_2003.1145004496952.pdf) 12 3 ... .. 11014/703/104/03 ( 332//2003) ( ) 5 . 15393/2332/2002 (1022/)

15. 37111/2021/03 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1391_2003.1122370966271.pdf) ( 1391/) : 2 5 .1650/86.

 (http://www.rcm.gr/UserFiles/File/Periehomeno_MPE.doc)

16. 17327/724/03 ( 1087/) : .

17. . 25535/3231/02 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1463B_02.pdf) : 2 ' ' . 15393/ 2332/2002 " ..." ( 1022/).

18. 17/59862/1687/94 : 69269/5387/90 ( 678 /2-10-90).

19. . 1561/85 ( 148/): .

20. . 1515/85 ( 18/): .21. :11641/1942/02 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b832_2002.1127293439139.pdf) ( 832/): () .

.. 437/2005/2006 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1641b_06.1163748805043.pdf) - 2004/42/ 21 2004 ( ) 1999/13/

22. 10245/703/97 ( 311/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b311_1997.1130761054835.pdf): (VOC) .

23. 11535/93 ( 328/)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/328-1-93.1112088976630.pdf): , ,

24. 76802/1033/96 ( 596/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/596B_96.pdf) : 58751/2370/93 .

. .. 29457/1511/05 (992//14.7.05) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b992_05.1140614170684.pdf) , 2001/80/ , 23 2001

26. 11294/93 ( 264/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/264-93.1112089153905.pdf) : , , .

27. 10315/93 ( 369/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/369-93.1112088160867.pdf) : .

28. 40786/2143/1988 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b341_88.1141296926935.pdf) ( 341/) :

29. 47943/1988 ( 807/)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/47943-88.1110975769608.pdf):

30. 47942/1988 ( 807/): - .

31. .. 22912/1117/05, (759//6.6.05) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b759_05.1140085970795.pdf) 

32. 8243/1113/91 ( 138/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b138_91.1133162599764.pdf):

33. 34/02 ( 125/)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/125A_02.pdf): , , .

34. 5/03 ( 58/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/58a_03.1126856260628.pdf) : (2000-2010) 3 (.3) .3017/2002 ( 117/).

35. ... 34/02, (125//5.6.02)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/125A_02.pdf) , , →→→( . 1, 21, 31, 4, )

38. 11/97 ( 19/): (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a19_1997.1130149119934.pdf) .

39. . 2052/92 ( 94//5-6-1992):  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/94-92.1112954276425.pdf) .40. 5673/400/97 ( 192) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b192_1997.1127370202432.pdf): . , .

.. 19661/1982/99, (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1811_99.1127370752072.pdf) (1811//29.9.99) 5673/400/97 (/192) - . 5 (. 1)

.. 48392/939/02, (405//3.4.02) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b405_02.1127370366258.pdf) 19661/1982/99 5673/400/97 .. (/192) - . 5 (. 1) (/1811) . 2 (. )

41. 1 221/65 ( 138/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/138-65.1111924150862.pdf): , .. 1/17831/71 ( 986/) .. 4/1305/74 ( 801/).
    *  .. .2/... 133551/08, (2089//9.10.08) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2089b_08.1225273735875.pdf) () . 1 8 . 1/221/65
    * .. 4/1305/74, (801//9.8.74)
    * .. 1/17831/71, (986//10.12.71)

42. 4859/726/01 ( 253/): (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/253B_01.pdf) 74/464/ 4 1976.
.. 51/07, (54//8.3.07) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/54a_07.1173940839869.pdf) 2000/60/ 23 2000

43. 55648/2210/91 ( 323) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b323_91.1131708397940.pdf): .
.. 90461/2193/94, (843//11.11.94) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/843B-94.pdf) 12 . 55648/2210/91 (323/)

44. 255/94 ( 123/): (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/123A-94.pdf) 12 '. 55648/2210/1991 .

45. 90461/2193/94 ( 843/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/843B-94.pdf): 12 '. 55648/2210/1991 .


46. 73/90 ( 90/):  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/90-90.1111224013495.pdf) , 6 . 144/2.11.1987 .

... 255/94, (123//21.7.94) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/123A-94.pdf) 6 . 73/29-6-90 6 . 144/2-11-87 (197//87)

47. 144/87 ( 197/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/197A_87.pdf): .

48. 26857/553/88 ( 196/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b196_88.1141296352529.pdf): .


 .. 51/07, (54//8.3.07)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/54a_07.1173940839869.pdf) 2000/60/ 23 2000

49. 18186/271/88 ( 126/):  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/126b_88.1150374988446.pdf) .

50. 45/2280/83 ( 720/): .

51. 15519/83 ( 455/): .

52. 179182/656/79 ( 582/): ... .

53. . 743/77 ( 319/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a319_1977.1131350029357.pdf): .

    * .. 55/98, (58//20.3.98) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a58_1998.1130138744125.pdf)

    * . 2252/94, (192//18.11.94) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/192A-94.pdf) , , 1990


: : -
: admin August 10, 2009, 06:02:54 PM


54. .2939/01 ( 179/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a179_2001.1118312315977.pdf) : - () .
.. 9268/469/07, (286//2.3.07) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/286b_07.1173953618862.pdf) 10 (. 1, ) . 2939/01 (179/), , 2004/12/ , 11 2004

55. 109/04 ( 75/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a75_2004.1118398205752.pdf) : , 2000/53/ʻ.

56. 116/04 ( 81/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a81_2004.1118398153847.pdf) : , . .

57. 82/04 ( 64/) : 98012/2001/96 ( - 40 ). , .

58. 115/04 ( 80/) : 73537//1438/95 ( - 781/) 19817/2000 ( 73537//1438/95 - 963 ). , .

59. 117/04 ( 82/) : , 2002/95 2002/96).

60. 50910/2727/03 ( 1909/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1909_2003.pdf): . .

61. 114218/97 ( 1016/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1016B_97.pdf): .

62.     * .. .. 13588/725/06 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf), (383//28.3.06)   91/689/ 12 1991. . 19396/1546/1997 (604 )
.. 8668/07, (187//2.3.07) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287b_07.1173440032362.pdf) (), 5 (. ) . 13588/725 , .. ( 383) 7 (. 1) . 91/156/ 18 1991. . 13588/725/2006 , .. ( 383) . 24944/1159/2006 .. ( 791)


63.. .. 13588/725/06, (383//28.3.06) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf)  91/689/ 12 1991. . 19396/1546/1997 (604 )

64. 7589/731/00 ( 514/): (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/514B_00.pdf) 96/59/ 16 1996.

65. 29407/3508/02 ( 1572/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1572_2002.1126869857589.pdf): .

66. .. 8111.41/09/09, (412//6.3.09) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/412b_09.1238673573203.pdf) . 2007/71/ . . 3418/07/02 ( 712 )


67. .. 378/94/94, (705//20.9.94) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/705B-94.pdf) , , 67/548/

    * .. 532/93/93, (550//27.7.93) . 329/83 92/37/ʻ
    * .. 480/93/93, (539//21.7.93) / . 329/83 91/632/ʻ
    * .. 776/92/92, (713//2.12.92) . 329/83 445/83 1197/89 67/548/, 76/769/ 88/379/
    * .. 400/92/92, (669//13.11.92) . 329/83 , 91/410/ ( 447//92)
    * . 1280/92, (80//12.2.92) .. 329/83 91/326/
    * .. 1251/91/92, (67//24.1.92) . 329/83 91/325/
    * . 1855/90/91, (348//24.5.91) . 329/83 90/517/ʻ
    * . 1933/88/89, (119//20.2.89) . 329/83
    * .. 1228/88/88, (753//19.10.88) . 329/83 , 88/302/ 67/548/
    * . 2459/87/88, (77//15.2.88) . 329/83
    * . 1232/87/87, (501//16.9.87) . 329/83 67/548/ʻ
    * . .. 1998/85/86, (513//18.7.86) .. 329/1983, 454/1983, 445/1983
    * .. 279/85/85, (146//18.3.85) . 329/83, , 67/548/, 69/81/, 70/189/, 71/141/, 73/146/, 75/409/, 79/831/ 76/907/, 79/370/ (118/)

68. 2487/45/99 ( 196/): 94/67/ 16 1996.

69. 80568/91 ( 641/): , .

70. 49541/1424/86 ( 444/): , 75/442/ 15 1975.

71. 1 301/64 ( 63/) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b63_64.1141291758263.pdf): , .72. 1166/94 ( 336/B): , .

73. 42/94 ( 320/): .

74. 526/96 ( 887/): .75... 12044/613/07, (376//19.3.07) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/376b_07.1174993333049.pdf) , , 2003/105/ 96/82/ 16 2003. . 5697/590/2000 (405//29.3.2000) . . /2007, (2259//27.11.07)  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2259b_07.1198746930561.pdf) . 12044/613/9.3.0776. 95267/1893/95 ( 1030/): .

77. 88740/1883/95 ( 1008/): .

78. .. .. 1764/653/06  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b327_06.1144056313149.pdf)(327//17.3.06) , 2003/4/ 90/313/ʻ . . 77921/1440/95 (795/)

.. 9269/470/2007 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/286b_07.1173953316183.pdf)  ( 286/`/2.3.2007) , 4 5 . 1650/86, 2 3 . 3010/02 (1391/) 3 (. 7) 4 (. 4) 2003/35/ , 85/337/ 96/61/
1. 2516/97 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/159A_97.pdf) ( 159/): . .
. 3325/05, (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/68-05.1112770099472.pdf) (68//11.3.05) ,

2. 15/.5242/248/98 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/238B_98.pdf) ( 238/): . 2516/97.

  .. 15/. 5243/249/1998 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/238B_98.pdf) - ,

3. . 2545/97 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/254A_97.pdf) ( 254/) : .

4. 22308/78/98 ( 691/) : . , 4, .3, .2545/97.

5. . 2965/01 ( 270/) : .

6. . 2465/97 ( 28/) : , , , .

7. . 2963/01 ( 268/) : () .

8. 44/87 ( 15/): , , .


.. 13727/724/03,  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1087_2003.1122372761472.pdf)(1087//5.8.03) &
> WWF (http://politics.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=450&Itemid=412)

(http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=735)(http://www.et.gr/search_laws)

   1. 1180/81 ( 293 /6-10-81)

      , , .

   2. 84/25-21984 ( 33//21-3-1984)

      , , , , .
   
3. N.1650/86 ( 160 /18-10-86)


      .


   4. 59388/3363/88 ( 638 /31-8-88)

      , 30 .1650/1986.

   5. 40786/2143/1988 ( 341//88)

      .

   6. 47943/1988 ( 807//88)

      .

   7. 69269/5387/90 ( 678 /25-10-90)

      , (...), (...) , .1650/1986.


   8. 75308/5512/90 ( 691 /2-11-90)

      2 5 .1650/86.


   9. 31784/954/1990 ( 251//90)

      .

  10. 22.3.1990 ( 211//90)

      , (.) (.).

  11. 16.6.1990 ( 347//90)

      (.).

  12. 71961/3670/1991 ( 541//91)

      1 2 21 .1650/86.


  13. .2052/92 ( 94 /5-6-92)

      .


  14. 28/93 ( 9 /5-2-93)

      , .


  15. 10537/93 ( 139 /11-3-93)


      - 69269/90 , .

  16. N.2242/94 ( 162 /3-10-94)

      , .


  17. 17/59862/1687/21-4-94

      69269/5387/90 ( 678 /2-10-90).    , (...), (...) , .1650/1986.


  18. 1661/94 ( 786 /20-10-94)

      . 69269/5387 , ( ).


  19. 95209/94  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/871B-94.pdf)( 871 /23-11-94)


      () 3 .1650/1986 .


  20. 377/96/95 ( 18 /16-1-95)

      , 7, 8, 9 3 .2242/94 (/ ).

  21. 21631/95 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/541B_95.pdf) ( 541 /21-6-95)

      () 3 .1650/1986 , ( ).

  22. 24635/95 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/755B_95.pdf) ( 755 /31-8-95)

      () 3 .1650/1986 , ( ).

  23. 82743/95 ( 811 /20-9-95)

      () 3 .1650/1986 , ( ).

  24. 82742/95 ( 821 /25-9-95)

      () 3 .1650/1986 ( ).

  25. 73537/1438/95 ( 781//95)

      .

: : -
: admin August 10, 2009, 06:03:18 PM

  26. 77921/1440/95 ( 795//95)


       .


  27. 88740/1883/95 ( 1008//95)

       .

  28. 95267/1893/95 ( 1030//95)

       . 

29. 47159/96 ( 461//96)

      () 3 .1650/86 , .


  30. 30557/96 ( 136//96)

      69269/5387/90.


  31. 814230/96 ( 906//96)

      69269/5387/90.
  32. 84229/96 ( 906//96)

      () 3 .1650/86 , ( ).
  33. 34180/96 ( 1112//96)

      " " () .1650/86 .


  34. . 60570/10-2-1998

      , .1650/1986, 69269/5387/1990 95209/1994

.
  35. .2516/97 ( 159--8/8/97) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/159A_97.pdf)

      .


  36. .2545/97 ( 254--15/12/97) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/254A_97.pdf)

      .

. 3325/05, (68//11.3.05) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/68-05.1112770099472.pdf)  ,

.   1. 1. 221/65 ( 138 /24-2-65)

      .

   2. 1413/81 ( 327 /16-2-81)

      , . , .


   3. 1472/81 ( 328 /8-6-81)

      , , , ., .
   4. 6550/81 ( 580 /23-9-81)

      , .
   5. , , , , .552/84 ( 115 /2-3-84)

      .
   6. .41633/84 ( 291 /10-5-84)

      .
   7. .3610/84 ( 912 /31-12-84)

      .
   8. , .5340/85 ( 142 /18-3-85)

      .
   9. 96400/85 ( 573 /24-9-85)

      .


  10. 46399/1352/86 ( 438/3-7-86) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/438-86.1112683462745.pdf)


      : "", "", " " " ", , , 75/440/, 78/659/ 79/869/.

.. 51/07, (54//8.3.07) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/54a_07.1173940839869.pdf) 2000/60/ 23 2000

  11. /30 19/2-9-87

      .

  12. .1739/87 ( 201 /20-11-87)

      .
  13. 5662/88 ( 464 /7-7-88)

      :

      ) ) .
  14. /22374/91/94 ( 82 /10-2-94)

      ..
  15. 3344/12-4-95

      ( ).


  16. 16190/1335/97 ( 519//97)

      .


.   1. 1 301/64 ( 63 /16-2-64)


      , .

   2. 49541/1424/86 ( 444 /9-7-86)


      75/442/ 15 1975.

   3. 80568/4225/91 ( 641 /7-8-91)

      , .

   4. 69728/824/96 ( 358//96)

      .

   5. 114218/97 ( 1016//97)

      .

   6. 113944/97 ( 1016//97)

      ( ).
IV. -   1. 329/83

      , .

   2. 72751/3054/85 ( 665 /1-11-85)

      78/319/ 76/403/ 20-3-1978 6-4-1976.

   3. 71560/3053/85 ( 665 /1-11-85)

      75/439/ 16.6.1975.


   4. 144/87 ( 197 /11-11-87)

      , (HCH).


   5. 18186/271/88 ( 126 /3-3-88)

      .


   6. 26857/553/88 ( 196 /6-4-88)

      .

   7. 19744/454/88 ( 166//88)

      .

   8. 73/90 ( 90 /11-7-90)

      , 6 . 144/2.11.1987 .   9. 55648/2210/91 ( 323 /13-5-91)

      .


  10. 255/94 ( 123 /21-7-94)

      6 . 73/29.6.1990 " " 6 .144/2.11.1987 (197/1987).


  11. 01 98012/2001 ( 40//96)

      .
 
12. 19396/1546/18.7.97

      .


V.   1. 922/77 ( 315 /14-10-77)

      .


   2. 98/87 ( 135 /28-7-87)

      .


   3. 99/87 ( 135 /28-7-87)

      .


   4. 25/88 ( 52 /22-3-88)

      .98 99/10.7.87 .

   5. 392541/1010/1988 ( 366//88)

      .

   6. 47942/1988 ( 807//88)

      - .

   7. 11082/1989 ( 44//89)

      .

   8. 11946/1989 ( 292//89)

      .

   9. 13698/927/1990 ( 218//90)

      .
  10. 57520/4525/1990 ( 597//90)

      , .
  11. 86653/6673/1991 ( 2//91)

      10300/1990, .
  12. 11166/1991 ( 310//91)

      2 57520/4535 " , ".
  13. 81400/860/91 ( 575//91)

      88/76/, 88/436/, 89/491/.
  14. 81160/861/91 ( 574//91)

      88/77/ 3 1987 .

  15. 8243/1113/91 ( 138//91)

      .

  16. 15541/92 ( 108//92)

      , .
  17. 28432/2447/1992 ( 536//92)

      .
  18. 28433/2448/1992 ( 542//92)

      .
  19. 18477/1992 ( 558//92)

      (CO) (HC) .
  20. 82805/2224 ( 699//93)

      .

  21. 58751/2370/93 ( 264 /15-4-93)

      .


  22. 11294/93 ( 264 /15-4-93)

      , , .  23. 11535/93 ( 328 /6-5-93)

      , .

  24. 10315/93 ( 369 /24-5-93)

      .

  25.

. .. 29457/1511/05 (992//14.7.05) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b992_05.1140614170684.pdf) , 2001/80/ , 23 2001


  26. 11/97 ( 19//97) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a19_1997.1130149119934.pdf)

      .

  27. 10245/713/97 ( 311//97)

      (VOC) .


VI.   1. 56206/1613/86 ( 570 /9-9-86) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/570-86.1112877823101.pdf)

      79/113/, 81/1051/ 85/405/ 19 1978, 7 1981 11 1985.


   2. 69001/1921/88 ( 751 /18-10-88)
 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b751_88.1141293505586.pdf)
      , , , .


   3. /20/81567/898/1988 ( 403//88)

      .

   4. /20/81568/899/1988 ( 403//88)

      .

   5. 85/91 ( 38 /18-3-91)

      , 86/188/.

   6. 11733/1991 ( 384//91)

      .

   7. 10399 5.3./361/1991 ( 359//91)

      .69001/1921/88 .

   8. 17252/92 ( 395 /19-6-92)

      .


   9. 28340/2440/1992 ( 532//92)

      , 78/1015, 87/56 89/238 .

  10. 5673/400/97 ( 192//97)

      .: : -
: admin August 13, 2009, 03:58:18 AM
VII.   1. 191/74 (http://www.e-fox.gr/index.php?pN=huntedanimals&txtNewsID=32&template=standard.htm) ( 350 /20-11-74)


      2 1971 .
 
 2. .1335/83 ( 32 /14-3-83) (http://www.e-fox.gr/index.php?pN=huntedanimals&txtNewsID=34&template=standard.htm)

      . * " " ( .1335 / 1983 32//14-3-83 .

.. 67/1981    CITES .., ..  . (http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.minagric.gr%2Fgreek%2Fdata%2F%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25BF%25207%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%2520%25CE%25AD%25CE%25B3%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF%25208%2520%2520%25CE%2599%25CE%25A7%25CE%2598%25CE%2595%25CE%2599%25CE%25A3.DOC&ei=J4-SSpmgGcmgjAfuh839DQ&usg=AFQjCNF8wC14g-mxBij9QrJFSTwRJTOW0g&sig2=k-zPzYnc3rwFNaR1hbUG8g)
   
* 338/97 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0834:EL:HTML) " ".* " ( .2719/1999 106 / / 26-05-99  (http://www.et.gr/view_publication/1999/1/106/svg?form.submitted=True)).

* 33318/3028/11-12-98 (http://faolex.fao.org/docs/pdf/gre81745.pdf) ( 1289//28-12-98 ) " ". : ) CITES, ) , ) ) 92/43 , ) 97/62/ ) 79/409/ ) 414985/1985.

. 3208/2003 , , ( 303/.'/24.12003).

.. 86/69 ( '7) : (http://www.geotee-anmak.gr/img/nomoi/nd86_1969.pdf)
. 177/75, (http://www.komthes.gr/texts/Law177.pdf)
. 2637/98 . 86/1969
 (http://www.et.gr/view_publication/1998/1/200/svg/20?form.submitted=True)
   998/1979 " " ...289/29-12-1979/.'. (http://www.forestap.gr/forestap_prostasia.htm#top)

() '. 1332/2005 , 9 2005 () . 338/1997 (L 215/19.8.2005) 1, : () . 338/1997 .

() '. 1808/2001 30 2001 () '. 338/1997 ( L 250/19.9.2001).

. 2055/1992 II ( 105/.'/30.6.1992).

  () '. 338/1997 9 1996 (L 61/03.3.1997

.


   
3. .1751/88 ( 26 /9-2-88)

      1971 .   4. 30027/1193/1990 ( 194//90)

      .

   5. .1950/91 ( 84 /31-5-91)

      (1971) .   6. 16 1992 ( 519//92)

      .


   7. 66272/93 ( 493 /7-7-93)

      .

   8. 66289/1993 ( 506//93)

      (. - .), (.) .

   9. 1319/93 ( 755//93)

      - , .

  10. .2204/94 ( 59 /15-4-94) (http://www.et.gr/view_publication/1994/1/59/svg?form.submitted=True)

      .
 11. 66231/2051/96 ( 259//96)

      1319/93 , , , , : " ".

  12. 242/5/95 ( 20//96)

      1319/93 , , , , : " - , ".
  13. 5796/96 ( 854//96)

      , , .

  14. 8586/1838/98 ( 376//98)

      .

  15. 14874/3291/98 ( 687//98)

      , , , , , .


#

. 5351/32 (EK 275/A/24-8-32)
#

.1469/1950/-169 - 1830
#

191/74 ( 350//20-11-74) 2 1971
#

/31/17224/1285/76 ( 876//5-7-76)
#

/31/23211/1747/77 ( 86//10-2-77)
#

N. 998/79 ( 289/A/29-12-79)
#

. 1127/1981  ( 320//10-2-81) (  )
#

. 1335/83 ( 32//14-3-83)
#

. 1515/85 ( 18/)
#

414985/85 ( 757//18-12-85)
#

. 1751/88 ( 26//9-2-88)   1971
#

.1950/91 ( 84/ /31-5-91)   1971
#

. 2039/1992/-61 ..  
#

8383/93 ( 79// 17-2-93) - .
#

.2204/94 ( 59//15-4-94)
#

1/94 ( 561//6-6-94) (.)  
#

//1/17/37634/2180/95 ( 739//28-8-95) 1  
#

/ /1/16/1219/52/96 ( 46//19-1-96) . . .
#

1171/97 ( 275//7-4-97)  
#

294283/97 ( 68//4-2-97) ( 79/409/)
#

14874/3291/98 ( 687//6-7-98) ,   , , , ,
#

33318/3028/98 ( 1289//28-12-98) (),
#

. 3028/2002 ( 153//28-6-02) .  2244 168/07.10.1994 (http://www.et.gr/view_publication/1994/1/168/svg?form.submitted=True)
   


 * 2004/35/ (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2004-35.1146747018280.pdf) , 21 2004,


2006/21/EK (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2006-21.1162991220149.pdf) , 15 2006, 2004/35/ - ,
WWF  (http://www.synigoros.gr/pdf_01/8379_1_WWF_Ellas_StP_Odigos_gia_to_perivallon_Nomikos_Odigos.pdf)

+ , , ,  (http://www.nomosphysis.org.gr/)

(http://www.dasofylakeskm.gr/nomothesia.htm)


.  (http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia.asp)


    EUR-lex  (http://europa.eu.int/eur-lex/el/search/index.html)

   


EUR-lex (http://europa.eu.int/eur-lex/el/lif/ind/el_analytical_index_15.html)
   
(http://www.et.gr/)

: (http://europa.eu.int/comm/off/green/index_el.htm)
   

..... (http://www.minenv.gr/welcome_gr.html)
   
& (http://www.elinyae.gr/)

- ENVIROHELP (http://www.envirohelp.gr/)
            
     

WWF Hellas (http://www.wwf.gr/images/stories/docs/anafora_nomothesia.pdf)
   

(http://www.minenv.gr/1/11/113/11300/g11313.html)


24 (http://www.kep.gov.gr/categories/gdpl/sintagma/1802.asp)
   

 


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.