Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin January 02, 2010, 06:44:31 AM:
: admin January 02, 2010, 06:44:31 AM
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/yeraofbiodiversity.jpg) (http://www.flickr.com/photos/iucnweb/sets/72157622930288325/show/)        !   .


- ,  (http://www.kireas.org/natura.htm)
-    ,  
[- (http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2F2010%2Fprints%2F&sl=en&tl=el)
- (http://www.iucn.org/emailnewsletter.cfm)]
       
   
    (http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2F2010%2Fstories%2F&sl=en&tl=el)  (iyb2010@cbd.int)    
(   2010 (http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2F2010%2Fmessages%2F&sl=en&tl=el))     
     
   
     
     , ,   (iyb2010@cbd.int)


97% 84% . 47% .  26% 27% . 66%   . 23% , 43% ( , ), 10% ,  -, 13% , 7% .  29% 70%   ( 2010  (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_290_en.pdf)) ;   (http://www.kireas.org/natura.htm)

(http://kireas.org/smf/index.php?topic=729.0)
 


CBD ( ) 100 1000 ,


(http://kireas.org/smf/index.php?topic=744.0)
(http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.thewildclassroom.com%2Fhome%2Fecogeeksvideos%2Fbiodiversity.html&hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=el) (   )

(http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2Fentries%2Fbiodiversity%2F&hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=el)

(http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=en&tl=el&u=http://www.cbd.int/convention/&usg=ALkJrhie6EVo4_uHAJTgddN3zktZoxgNkQ)


.2204/94 ( 59 /15-4-94)  .
 (http://www.et.gr/view_publication/1994/1/59/svg?form.submitted=True)

  (http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.biodiversityhotspots.org%2Fxp%2Fhotspots%2Fmediterranean%2FPages%2Fdefault.aspx&hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=el)


(http://www.cbd.int/doc/world/gr/gr-nr-03-en.doc)

'

2010 - 2010 (http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fnature%2Fbiodiversity%2Fcomm2006%2Findex_en.htm&hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=el)


(http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_el.htm) ( (http://europa.eu/scadplus/leg/el/s15006.htm))
'

& 2001  (http://www.biobus.gr/isite/el/page.asp?uid=16)


- 2010 (http://www.cbd.int/iyb/doc/iyb-implementation-plan-en.pdf)

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7592397&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1"

(http://www.cbd.int/images/iyb/iyb_footer_cbd_logo_en.png) (http://www.cbd.int/)


(http://www.iucn.org/) (http://www.iucn.org/)

(http://rl2009.s3.amazonaws.com/sotd/red-list-logo-50.png) (http://www.iucnredlist.org/)

(http://www.cbd.int/images/logos/org/org-1585-cop10-en.gif) (http://www.cbd.int/2010/) (http://www.cbd.int/images/logo-greenwave-106.gif) (http://greenwave.cbd.int/)


 . " .."  (http://www.iucn.org/knowledge/publications_doc/tools/)


   (http://kireas.org/smf/index.php?topic=578.0)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf)


 (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_amphibians.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_reptiles.pdf)


 (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_dragonflies.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_beetles.pdf)


A (http://kireas.org/smf/index.php?topic=565.0)  (http://kireas.org/smf/index.php?topic=479.0)

, , 2010  (http://www.ornithologiki.gr/docs/politiki/ape/klimatiki_allagi_kai_biopoikilotita_password.pdf)


(http://www.biodiv-chm.gr)


..:" - E Z" (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_net/index.htm)


E Y B (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/cgomain1.html)WWF -  (http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=67)(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_el.pdf)

(http://www.zoologiki.gr/banner3.jpg) (http://www.zoologiki.gr/redlist.php)

(http://www.ornithologiki.gr/)

(http://elerpe.org/homegr.htm)

(...)  (http://www.zenas.gr/site/home/detail.asp?iData=807&iCat=251&iChannel=1&nChannel=News), , . , , 42% , 15% 52% . , 1.000 .
, , , , Natura 2000, .

    *
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28176_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28183_el.htm)
          o : : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28023_el.htm)
          o : : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28024_el.htm)
          o : : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28025_el.htm)
          o : : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28037_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28102_el.htm)

    *
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28167_el.htm)
          o , (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28173_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l66049_el.htm)
          o
                + (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28175_el.htm)
                + : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l21061_el.htm)
          o
                + (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l66006_el.htm)
                + (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l66025_el.htm)
                + (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/ev0014_el.htm)    *
          o (Natura 2000) (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28046_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l11023_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28103_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28051_el.htm)
          o o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28069_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28104_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l66024_el.htm)
          o : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28039_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28083_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28198_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/pe0001_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l66050_el.htm)
          o : (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28179_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28147_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28161_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/f82004_el.htm)
          o () (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/cx0001_el.htm)


    *
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l24277_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l60040_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28105_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/ev0007_el.htm)
          o / Forest Focus (2003- 2006 (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28125_el.htm))


    *
          o
          o () (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28130_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28119_el.htm)
          o (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l21119_el.htm)
          o () (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l21170_el.htm)
          o
 (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l21154_el.htm)


(http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01551/pic-polar_1551592i.jpg)


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.