Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin January 20, 2010, 10:10:27 PM: -
: admin January 20, 2010, 10:10:27 PM
-


    (http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/report_en.pdf)      , 17 2001-2007
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/summaries_greece_Page_1.jpg)

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/KATHESTWSDIATH.jpg)

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/summaries_greece_Page_2.jpg)

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/summaries_greece_Page_3.jpg)
/

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_1.jpg)
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_2.jpg)


-


(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_3.jpg)

--
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_4.jpg)

--

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_5.jpg)

-

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_6.jpg)
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_7.jpg)
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/checklists_Page_8.jpg)

(http://www.spp.gr/photos/uploads/directive%20habitats.pdf)
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/n1053308059_339191_3531131.jpg)
(. ) () .

1310 ( Salicornia)   :,  . : 0    . : C,  . : B,  . : B

1410 (Juncetalia maritimi)  :A,  . : 0,2    . : C,  . : B,  . : A

1420 M (Arthrocnemetalia fructicosae) :A,  . : 0    . : C,  . : A,  . : A


: .
= , = , C = , D =
'D' .
. : % . ( - GIS)
. : , . % 'p'
: p=100%-15%, B : p=15%-2%, C : p=2%-0%
.: , .
= , = , C =
. : .
= , = , C =


(http://www.kireas.org/natura.htm)

(http://kireas.org/smf/index.php?topic=716.0)
92/43/ 1992 (http://www.spp.gr/photos/uploads/directive%20habitats.pdf)

33318/3028/11-12-98 ( 1289//28-12-98 ) " ". : ) CITES, ) , ) ) 92/43 , ) 97/62/ ) 79/409/ ) 414985/1985. (http://faolex.fao.org/docs/pdf/gre81745.pdf)

       , 17 2001-2007 (http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/report_en.pdf) [ 17 (http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17)]  [ (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_summaries&vm=detailed&sb=Title)] [ (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_checklists&vm=detailed&sb=Title)]

   (http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_summaries/national_sumarypdf_7/_EN_1.0_&a=d)

(http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_2001-2007/ms-reports_checklists/article_checklist_9/_EN_1.0_&a=d)


(http://kireas.org/smf/index.php?topic=716.0)27 2010   WWF : 

, , . , , , , WWF .

(IUCN) . , 4-5 . To 17 (, , , ) , , (, , , , , , , .).

:
    422 591 ,     (IUCN).
    15% (171 ) ( , ), .
    , 50,2% (297 ) .
    , 37% 27% .
    . , , .
    , . , .

, .   , . . , , , . , .

, . , (WWF ), : , , , , , , . , , , , . .


:

1. , 2000-2006, 5.2, , 80% . , WWF , , . . , 100 , , .
2. IUC ( ) 10 : :
1.    - Extinct ()
2.    Extinct in the Wild (EW)
3.    Regionally Extinct (RE)
4.    Critically Endangered (CR)
5.    Endangered ()
6.    Vulnerable (VU)
7.    Near Threatened (NT)
8.    Least Concern (LC)
9.    Data Deficient (DD)
10.    Not Evaluated (NE)
,

3. , (www.zoologiki.gr (http://www.zoologiki.gr)) 


:
, , WWF , , WWF : 210 3314 893, p.maragou@wwf.gr
, . , , 210 7272 372, alegakis@biol.uoa.gr

:
, WWF , . 698 2471724, m.panteri@wwf.gr

:
, . :
    . ( ), psecon@bio.auth.gr
    ( & ), pmegalo@biol.uoa.gr

    ( ), ksotirop@biol.uoa.gr

    ( ), lyberis@nhmc.uoc.gr, 2810 393266

    ( , ), tkastritis@ornithologiki.gr, 210 8228704

    ( ), asfoug@agr.uth.gr, 24210 93274

    ( & ), alegakis@biol.uoa.gr, 210 7274372

    ( ), mollusca@nhmc.uoc.gr, 2810 393272

    ( ), mskitsos@bio.auth.gr(http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=13604534&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800&h=)

: SS 468
(http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4557611)
: pstefanis@dolnet.gr
: 28 2010

, . , , , .

. , . , , , 171, 453 , , , . 297 591 ( , , ..), .

, , 1 , , . - -, , , , , , Felten . , , - , - .

, 64 , 50% , . : 680 ! , , .
, , , . , , ( , , ..), (.. ) . , , . , . , , . , ... . . , - - , . , , WWF .

120
( ), , , WWF . , , 120 , , .

   

    ,
5.500, ( + ) 6.308. ( ) .
, 2.000 , .
, , , , .
30.000 50.000 . , , 1.

1.
      +   %
   116   . 50   >90
   422   +85   >95
   59      >95
   20      >90
   110   +21   80
   447      80
   107      80
   317   +19   90
   255      70
   811      80
   75      ?
   40?      ?
   57   +11   80
()   293      80
    >> ( )   ~700      80
   6      >90
   130      70
   ~100      70
()   195      70
   231      80
   200      ?
   91      80
   132      ?

, " " , , .

. (.. ) , , .
, , , , ., . . , ( ), . / , , , , , , , , , .. 2.
. 1.221 (936 , 17%).
, .
, . , 300 43 , .

2.
                                    +                   
                                                                     
                         116      4   35
                         422   +85   0   4
                           59      6   71
                           20      2   3
         110   +21   35   16
                 447         
                 107         
                          317   +19   113   15
         26   
         142   
         13   
         649   
                    255      59   
                  811      36   
                   75      6   
                 40?         
                 57   +11   1   6
         174   
>> .   ~40      12   
>>    293      1   
         17   
   6      1   
   ~100      25   
   195      134   
--------
(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf)


 (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_amphibians.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_reptiles.pdf)


 (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_dragonflies.pdf)

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_beetles.pdf)Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.