Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin February 01, 2010, 10:37:21 AM: ;
: admin February 01, 2010, 10:37:21 AM
; ;

31/1/10   .

  , 

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/pledges.jpg) (http://www.unep.org/climatepledges/)

-   Business as Usual (BAU) (. ) . BAU 2020.  , 2050.
-   .
-     , .
-       2 C.
  2 ˚ C  .


  .         ,       :

(22%), (6), (1), (1) -     BASIC..   Jairam Ramesh     28 . BASIC  " ".   .

-- 28   40 45% 2020 2005.

--. 31 20 25% 2020 2005.

--     6 34% 2020,      .

-- 28   36 39% 2020. , 20% 2005, 1994.

- (18) - Todd 28 17% 2020, 2005,   . 4% 1990 -       .

- (15) - 27   20% 2020, 1990, 30%, . , , ,   . ,   30% 1990,   . . , 30%.


- (4) - 26   25% 1990 2020 -   .

- 5 25 %  2000, 3-23% 1990. 5%, " ."


- 30% business-as-usual 2020.

- 28 30% 1990 2020, 40%, .

7-11% business-as-usual 2020. 16 %  " .


22 .

    .  18% 25-40%     .  3,5 , .


(http://kireas.org/smf/index.php?topic=719.0): , (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/97&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en)
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.