Φωνή του Κηρεώτη

=> => : admin March 16, 2010, 07:55:06 PM: H .
: admin March 16, 2010, 07:55:06 PM
H   . 


( )
(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/kireas888hhhh.jpg) (http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=11&lat=4685664.83941&lon=2625067.17833&layers=potamoi_eper_gr,potamoi,hydrographic,mikroi_nisiotikoi_ygrotopoi&layeropacity=100,100,100,100&baselayer=google&baselayeropacity=0)

(http://i356.photobucket.com/albums/oo6/kireas_2008/kireasLARKO2.jpg) (http://geodata.gov.gr/maps/?zoom=14&lat=4674103.73889&lon=2628396.96638&layers=potamoi_eper_gr,potamoi,hydrographic,mikroi_nisiotikoi_ygrotopoi&layeropacity=100,100,100,100&baselayer=google&baselayeropacity=0)


(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs238.snc1/8520_1129965884589_1090490677_30363576_5516964_n.jpg)

        .    .  ,  (http://www.scribd.com/doc/28157604/%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%A5%CE%92%CE%9F%CE%99%CE%91-121-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%9B%CE%95%CE%92%CE%91%CE%A1%CE%97%CE%A3-2010),     , .  ,    .   . ,  , . 

    27/10/09 (http://kontodespoti.blogspot.com/2009/11/blog-post_20.html)   . , ,       x     .    60.000 , .

    . , .      .           , . , Lentech (http://www.lenntech.com/periodic/water/nickel/nickel-and-water.htm#ixzz0hxhdpGnl) 0,5-2 ,0 ppm     ,  40 ppm .     .

.  ,       World Water Development Report 3 (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/19_WWDR3_ch_8.pdf)   (.8, .140),   2003   (tailings)     Pb-Zn Sasa Kamenicka .. ..   .       (acidic drainage)   ,     .        ,     25,000 . 

  , kireas.org        .    22/2/2010     :    ,     ( ).   ( 91/689/ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EL:HTML) 2006/11/ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0052:0059:EL:PDF) ).        , .

  ( )        50 g/l  100 g/l  (... 2/2001 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/15A_01.pdf)   .. 50388/2704/103/2003 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1866_2003.1122369726158.pdf)). ,   .   .   .       10.5 g/l .

ܻ, 4859/726/2001 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/253B_01.pdf)   . ,   1,0 mg/l () 0,2 mg/l .       .   ( ) ,     17/9/2009 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=83315).                  "     .

, .         .    , .         .. 51/2001 (http://www.attiki.gov.gr/mediaupload/dnsiydaton/PD51.pdf) .  (.. , , ,  , )   , , , , , , .

  .   5 mg/l () . 380  mg/kg  210 mg/kg  .

.. .. 13588/725/2006 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf)       .. 8668/07 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287b_07.1173440032362.pdf)   .    4 67/548/( 30 (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub/main67_548/index_en.htm)). 
 
,  (2006/21/ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:el:PDF))   .. 39624/2209/103/2009 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf) .   . .. 39624/2209/103/2009 (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf) ( 23)   (, )    2011 2012.     , , .       ,           ( 16&7).

    5     (FeNi), 1.2 -1.5 .      - .         .     , (33,5%), (36,43%), (28,56%) (1,51%).   

kireas.org:


1.        . ,   (30.1.2010 (http://www.servitoros.gr/news/view.php/26855/))
 
2.          ( ,      ) .

3.          .3010/2002 ( 2&8 ) ( ).
 
4.        .. 8668/2007. ( 2003 (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82&domaine=ENVC&mots=&resmax=300&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7).)

5.    ,    .. 39624/2209/103/2009 .     .

6.    ( )     ,         .3199/2003 ... 51/2007. 2006.

7.      .3422/2005  

  , ,  

.1650/86 18 21   . ( 967-971 1071-1074)
.

  (.1650/86) 12   . 5 .

69728/824/17.5.96, 11418/17.11.97, 19396/1546/18.7.97 ..
,
.

. .1650/1986 , .

.. 910/77 79 .2 / ..
: , (), ,
()
.
, , .
..
18/21/1924 ( 61) " .2853 10.12.1923 ./ "
.2853 " .17,


:

(.. 2226, 20-9-11, ). (http://www.scribd.com/doc/66291684/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F-%CE%91-%CE%A0-2226-20-9-11-%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%91)

(http://kireas.org/smf/index.php?topic=765.0)

13/12/2007 (http://www.servitoros.gr/news/view.php/16483/)

.. 39624/2209/103/2009 - , , 2006/21/  2004/35/ (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/2076b_09.1254401107218.pdf)

2006/21/  2004/35/ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:el:PDF)

World Water Development Report 3 Water in a changing world 2009
 ( 8 . 140) (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/pdf/19_WWDR3_ch_8.pdf)

51  ( 54/08.03.2007) 2000/60/ (http://www.attiki.gov.gr/mediaupload/dnsiydaton/PD51.pdf)

.. . 4859/726/2001 - 76/464/  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/253B_01.pdf)

91/689/ (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EL:HTML)

... 2/2001 - 76/464/  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/15A_01.pdf)

.. 8668/2007 -   (), (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/287b_07.1173440032362.pdf)

.. .. 13588/725/2006  ( 383/`/28.3.2006) 91/689/  (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf)

.. 19396/1546/1997 - (http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2116&cat_id=924)


 (http://www.larco.gr/el.evia_mines.php)

.. 50388/2704/103/2003 - 2/1.2.2001 II 76/464/ (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b1866_2003.1122369726158.pdf)

67/548/ , , (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EL:HTML)

76/907/  27 1967 , , (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf)


  (http://ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/mmr_adopted_0109.pdf)

Nickel and water: reaction mechanisms, environmental impact and health effects (http://www.lenntech.com/periodic/water/nickel/nickel-and-water.htm#ixzz0hxhdpGnl)

Chromium and water: reaction mechanisms, environmental impact and health effects (http://www.lenntech.com/periodic/water/chromium/chromium-and-water.htm#ixzz0hxjlabSk)

Environmental contaminants encyclopaedia chromium VI (hexavalent chromium) (Http://www.nature.nps.gov/hazardssafety/toxic/chrom_6.pdf)


TOXICOLOGICAL REVIEW OF HEXAVALENT CHROMIUM In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS) (http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0144-tr.pdf)

(http://kontodespoti.blogspot.com/2009/11/blog-post_20.html)


Assessment of the impact of heavy metal pollution from a ferro-nickel smelting plant using biomarkers Catherine Tsangaris, Evangelos Papathanasiou, Efthimia Cotou Ecotoxicology and Environmental Safety 66 (2007) 232243 (http://www.physics.ntua.gr/~papayannis/Articles%20for%20tamex/Papers/Tsagaris-et%20al.-2007.pd)
f


.. .. 13588/725/2006 ( 383/`/28.3.2006) 91/689/ 12 1991. . 19396/1546/1997 (604 ) (http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/383b_06.1152697467738.pdf)


. 2455/2001/ 20 2001 2000/60/
 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:EL:PDF)


  {COM(2006) 397 } (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0398:FIN:EL:PDF)


2006/11/
15 2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0052:0059:EL:PDF)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_mine_drainag)


Water quality for agriculture by R.S. Ayers and D.W. Westcot FAO IRRIGATION AND DRAINAGE PAPER (http://www.fao.org/DOCREP/003/T0234E/T0234E00.htm)


Australian Water Quality Guidelines for Fresh & Marine Waters November
1992 (ANZECC) (http://www.awqc.com.au/NR/rdonlyres/BDDEB85B-C134-4971-AB6E-A39D2E61C42D/0/IriigationGuidelines.pdf)


   (http://www.lenntech.com/applications/irrigation/quality/irrigation-water-quality.htm)

22 2004
,
,
-

,
, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:170:0017:0018:EL:PDF)

31 2008 (*) 2000/60/ (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82&domaine=ENVC&mots=&resmax=300&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7)14 2005 (*)
80/68/ʖ 3, 4 5 91/689/ 2, 1, 6, 1 (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82&domaine=ENVC&mots=&resmax=300&Submit=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7)


: : H .
: admin May 29, 2010, 06:48:51 PM

http://networkedblogs.com/4hVQo?a=share&ref=nf (http://networkedblogs.com/4hVQo?a=share&ref=nf)

, ...

- : ;;;

2009 , , 06-06-2009, , . .

:

108,7 g/l Cr total ---------- 108,1 g/l Cr+6
106,3 g/l Cr total ---------- 105,6 g/l Cr+6

, & 2009, .

:

360 g/l Cr total ---------- 360 g/l Cr+6

:

105 g/l Cr total ---------- 104 g/l Cr+6

:

86 g/l Cr total ---------- 83 g/l Cr+6
70 g/l Cr total ---------- 64 g/l Cr+6

- :

75 g/l Cr total ---------- 62 g/l Cr+6

, >90% , , , , , , :

, ( & ).


:

:

.., - .

.. , bigs- bags . 300 ( , 86 ).

- , ().

:

, , . :

CN-: 540 g/lt,

Pb: 170 g/lt,

Ni: 2230 g/lt,

Fe: 42800 g/lt,

Cr: 465 g/lt,

Zn: 1800 g/lt.

.

.. ( & lagoons) . , :

Fe: 2184 g/lt,

Ni: 906 g/lt,

Zn: 912 g/lt,

Gu: 4400 g/lt &

C.O.D. 2600 mg/lt .

.

, , :

, ( ).

( , .

/ , , - - (, , ).

, .... ...

() , .

() .

.

.

. , , , 9 .2947/2008.

:

1. : , & , ...

2. .

, .

- -

.

.

, ...
5/28/2010 02:54:00
, .


:
: admin June 06, 2010, 08:30:25 AM

/ - e-learning - - :  . , , (http://sdappe-kimis.pblogs.gr/files/331838-ergm7tel-%CE%AD%CE%BA%CE%B4.%20%CE%92.pdf)


: : H .
: admin July 21, 2010, 01:45:36 AM
18/7/10: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=184286
 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=184286)


.

(http://s.enet.gr/resources/2010-07/46-47a-2-thumb-large.jpg)


, , . ' .. .

. . 2008 , . ., , , , .

2010 () , .

2003/33/ .

, :

* () . .

, .

32,40 mg/kg 25 mg/kg, 277,85 mg/kg 70, 1.109 mg/kg 40! 3,93 mg/kg 0,5 mg/kg.

14,24 mg/kg 32,89 mg/kg, (10 mg/kg).

14,73 mg/kg 10 mg/kg 83,45 mg/kg 40 mg/kg .

.

* , . , , . 1.143,80 mg/kg ( 70), 677,44 mg/kg ( 40), 32,40 mg/kg ( 7) 29,45 mg/kg ( 25).

* (0,64 0,74 0,5).

* . .(350 g/l 20 g/l), (225 g/l 50 g/l) (295 250 g/l), 98/93/ .

, .

.. , , . , , .

, , . , , -,""  (http://www.servitoros.gr/news/view.php/26884/)

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.